Ekte overgivelse til Guds Ånd

Herren lengter etter menn og kvinner som vil overgi hele sitt indre til ham , ja Overgi hele sin vilje , slik at min og din vilje er undergitt Ånden 24 timer i døgnet ,da er vi et levende Gud velbehagelig offer for ham .

La oss følge mesterens eksempel,og være villig til å gå inn i vårt
getsemane og overgi vår egen vilje i bønn , la oss legge den i Jesu naglemerkede hender i dag venner .

Lukas 22:42
Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din ! Dette vil koste deg og meg alt, og vi vil måtte vandre i tåredalen med Jesus .

Men Jesus sa : Den som mister sitt liv, skal vinne det .

Da kan du bare le av Satans onde tanker og forestillinger som kommer til vårt sinn i løpet av hverdagen .

Husk venner tanker skaper følelser og følelser tanker, det er en åndelig
vekselvirknig i vårt indre .

Uansett hvilke tanker forestillinger eller fristelse til det onde som kommer så vil de være maktesløse imot den mann og kvinne som har overgitt viljen sin i Jesu naglemerkede hender .

Se på Jerusalems mur, den er rundt hele byen
Den beskytter Israel for terrorister .

Vår overgitte vilje vil være som en festnigs mur i vårt hjerte som hindrer de onde tvilsomme og vantroe forestillinger å
ha noen som helst makt i vårt sinn.

Viljen er kongen i vårt hjerte og alt i oss
må bøye seg for viljen.

Halleluja , det gir Gud makt i vårt indre og det gir oss makt med Gud.

Jeg kjenner i min ånd og mitt hjerte at Herren vil ha Gudsfrykten tibake
i menigheten og iblandt allt Guds folk.

Å FRYKTE HERREN ER BEGYNNELSEN TIL VISDOM :

Hvis vi frykter Herren så vil vi aldri gjøre hans Ånd sorg.

Dette vil utløse tro iblandt oss, for troens hemmelighet er en
REN SAMVITTIGHET sier bibelen.

Å frykte Herren er å hate det onde.

Dette vil utløse mirakler iblandt oss !

Herren taler til mitt hjerte at gudsfrykten ærbødigheten og den sterke respekten for hans Hellige Ånds nærvær må komme tilbake til hans folk i Norge .

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne

nb_NONorwegian