Å være en larmbasun for Herren

20.10.2015

KALLT TIL Å VÆRE EN LARMBASUN FOR HERREN I NORGE

jos.6.3-5.
La nu alle krigsmennene gå omkring byen, rundt om den én gang! Således skal du gjøre i seks dager; og syv prester skal bære syv larmbasuner foran arken; men den syvende dag skal I gå syv ganger omkring byen, og prestene skal støte i basunene. Og når de blåser i larmhornet med lange toner, og I hører basunklangen, skal hele folket sette i et stort skrik; da skal byens mur falle ned der hvor den står, så folket kan stige inn over den, enhver rett frem for sig.

Jeg husker en tid hvor det var mye kritikk å få ifra Guds folk fordi jeg ,
laget så mye styr og bråk når jeg opplevde at Åndens Salvelse
kom over meg ,og begynte å oppføre meg som et annet menneske fullstendig i strid med godtatt og akseptert oppførsel av det etablerte religiøse lederskapet i menighetene .

Jeg blev stadig kritisert og såkalt rettledet av menn og kvinner som helt
sikkert vilde meg det beste , men som samtidig hadde svært lite erfaring med Åndens salvelse i sitt liv .

Ble kalt inn for det «høye råd» eller inn på teppet som det jo heter i dag .

Herrens Ånd talte til meg for over 40 år siden og sa :

Jeg vil skape en kilde av lykke inneni deg og ingen skal kunde være istand til å tilstoppe denne kilden ! Denne kilden er virksom i meg i dag i 2019 venner .

Mange ledere og såkalte Guds menn og kvinner har opp igjennom alle
disse år prøvd på tilstoppe Åndens kilde i meg , med trusler ,boykott,og
ignorerende taushet og forbud mot å be høyt i menigheten , og forbud
å snakke så høyt om Jesu blod og Helvete i forsamlingene .

I våre menigheter i dag så kjenner vi svært lite til den salvelse som bibelen omtaler som den kommende verdens krefter, som Gud vil skal være virksom i våre legemer som jo er et tempel for Ånden.

Herren sa til meg for mange år siden :

«Du skal få kjenne min oppstandelse kraft og jeg skal fylle deg med min Ånd så det flyter over , og jeg Herren skal skape en kilde av lykke inneni deg og ikke noe menneske skal kunde være istand til å tilstoppe denne kilden» !

Dette blev sagt til meg for over 40 år siden og er i dag en levende realitet
i mitt liv, og min vandring med Gud !

Salvelsen slik som David , Gideon, Samsonog Jefta , og Israels konger og profeter kjente og erfarte den er fremmed for
den etablerte menigheten i Norge .

Salvelsen slik som Apostlene kjente den
er uvanlig i Norge i dag .

Hvor er det menn og kvinner som faller død om for våre føtter fordi de lyver for Guds hellige Ånd ?

Slikt skaper frykt for Herren iblandt oss !

Usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus hender .

Hvor er kraftgjerningene hen i dag ? Grunnen til at vi ikke har kraftgjerninger iblandt oss i dag er at menigheten er
selvtilfreds med status q , og en light version av salvelsen .

Denne salvelsen gjør ikke noe inntrykk på mørkets rike og Helvete !

Salvelse er Guds autoritet som manifesterer seg i våre hjerter og vårt legeme .

Når vi er salvet så er vi gitt guddommelig autoritet .

Vi oppfører oss da som om vi er Gud selv . Da representerer vi hans kraft og autoritet , vi er åndelige embedsmenn i den usynlige verden.

Vi er som en politimann ,gitt makt og autoritet til å representere de norske styresmakter ,og Norges lover .

Å være salvet er å representere Guds rike og dets autoritet på en synlig
og demonstrativ måte så alle kjenner og forstår at Gud er med oss .

Åndens salvelse vil skape frykt og ærbødighet for Herrens nærvær

Vh deres enkle bror i Herren
Arne

nb_NONorwegian