Jantelovens demon i Norge

Budskap skrevet på slutten av 2016 og inngangengen til 2017

Vi begynner dette året med å minne hverandre om , Jantelovens undertrykkende åndsmakt .

Ve dem som gir urettferdige påbud og skriver undertrykkende forskrifter, (Jesaja 10:1 )

Det er vel ingen demoner som er mere undertrykkende enn janteloven
for Ola Og Kari Normann !

Når du og jeg skal gjøre noe for Herren , så er denne undertrykkende demonen der og vil belære oss hva vi kan si og hva vi ikke kan si når vi taler Guds Ord .

Vi bød eder strengt at I ikke skulde lære i dette navn, og nu har I fylt Jerusalem med eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss! (Apostlenes gjerninger 5:28 )

Det er ikke demonene som taler igjennom religiøse mennesker i menighetene som bestemmer hva jeg og du skal tale, men Åndens vitnesbyrd i hjerte og Guds Ord som er Herrens etablerte
vilje for alle mennesker i Norge og verden forøvrig .

Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. (Apostlenes gjerninger 5:29

Janteloven samarbeider med den religiøse ånd i å ta vår frihet i Herren ifra oss !

Den hater framgangsrike vitner, og vil sammens med den religiøse ånd gjøre alt den kan for å hindre meg og deg i å gå videre med Herren !

Janteloven vil at jeg og du skal være som alle andre og ikke stikke oss ut eller gå imot strømmen i menigheten eller i samfunnet .

Vær ikke en religiøs apekatt !
Vær ikke en religiøs papegøye , som bare gjentar og snakker mennesker etter munnen, Gud har ikke kalt oss til å være munnsskjenker .

Gud har ikke kalt meg og deg til å være en kopi, men en original i Guds rike . Gud skapte oss til å være unike personer i Kristi legeme .

Lev ut den du er i ditt hjerte , for det er fra din ånd det levende vann Guds Ånd flyter ut til dine medmennesker .

Halleluja Guds folk , det er mer land
å innta !

Pris Herren for hans trofasthet !

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne

nb_NONorwegian