Populære Menigheter i dag

Liker du å bli klødd i ørene eller på ryggen når Guds Ord forkynnes , da er dette budskapet ikke for deg , for du vil ta anstøt , og din selvoptatthet og selvmedlidenhet vil såres :

POPULARITETSBØLGEN I MENIGHETENE I DAG :

Åh ! Åh ! Hvor dåreaktige vi er hvis vi tror at vi vil bli populære i denne verden , og blandt de religiøse i forsamlingene !

Er vi bedre enn trosheltene i bibelen ?
Som ikke blev aktet for noe i denne verden.

» verden var dem ikke verd sier bibelen «
hebreerne 11:38

I dag er avgudsdyrkelsen kommet langt inn i forsamlingene Guds menighet og Kristi legeme .

I dag hyller og digger vi stjerneartistene ,og lovsangledere ,stjernepredikantene som taler det vi vil høre , og klør oss i øret og på ryggen så vi får herlige religiøse følelser .

Vi har i dag kjødelig dans og pantomine, fakirvirksomhet, og rockemusikk , og jenter og damer som er kledd i topper som er så utringet at deres bryster er iferd med å ramle ut når de bøyer seg fram imot deg .

Det er så trist og så bedrøvelig å se herlige kristne damer som er salvet av Gud , og som samtidig har så trange bukser på seg at allt som heter kvinnelige former vises og tar for mange i menigheten fokuset vekk ifra Jesus og forkynnelsen av Guds Ord .

Jeg kjenner bedrøvelse i min ånd over dette venner , for dette er et bedrag som har kommet inn i våre menigheter og skaper urene tanker og forestillinger i mange som er svake i troen og ikke har kontroll på sine tanker og forestillinger på våre møter .

KJÆRLIGHETEN TILLATER SEG IKKE ALLT ! Den søker ikke sitt eget men er villig til å fornekte seg selv for Jesus .

SKIKK DERE IKKE LIKE MED DENNE VERDEN SIER BIBELEN

Kjære brødre og søstre vi vandrer ikke i kjærlighet hvis vi frister hverandre sexuelt med vår sexy og utfordrende måte å kle oss på i menigheten når vi kommer sammen .

Se på disse sigarettrøkende menn ,og oppsminkede kristne damene med sine miniskjørt ,og sexye kledning skal lede oss i lovsangen og tilbedelsen av Jesus han som er fullkommen i renhet og hellighet !!?

Kjerubene som står for Guds trone hadde sånn gudsfrykt at de ikke engang våget å vise føttene sine for Herrens øyne men tildekket de med sine vinger.

Er Kongenes Konge , han som er 3 ganger hellig iblandt oss venner , så la oss oppføre oss deretter å vise hans Hellige Ånd den største respekt og ærefrykt !

Det er mangel på omvendelse i menigheten i dag , Forkynnelsen om synd og Guds dom høres ikke lenger fra prekestolen i dag .

Forkynnelsen om at Jesus er Herre vil vi ikke høre, for den krever fornektelse og overgivelse av oss .

Er han Herre så har han maksimal autoritet i ditt og mitt liv og vi vil ha et sønderbrutt ånd og ett sønderknust hjerte .

INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN AT HAN HAR EN SØNDERBRUTT OG SØNDERKNUST ÅND OG HJERTE .

Vi kan ikke si at jesus er Herre uten i Den Hellige Ånd , det fungerer ikke om ikke hjertet er overgitt til ham venner .

Urene kar er menigheten i dag full av med all slags urettferdighet .

Englene rødmer over all denne verdsligheten som er kommet inn
I Kristi legeme, og som bedrøver Guds Hellige Ånd iblandt oss .

Er det rart, at ikke mirakel salvelsen til å gjøre tegn og under er virksom iblandt oss venner !??

Og at tegn under og mirakler ikke skjer regelmessig på våre møter når vi kommer sammen .

Vi har ikke forstått i Norges menigheter at HELLIGHET og KRAFTGJÆRNINGER er parhester . De følger hverandre .

Jesus sier til de kristne i Norge :
Ve dere troende i Norge, når alle taler vel om dere , for slik blev de falske profeter omtalt , sa Jesus !
Lukas 6:26

Det er tid for omvendelse for Kristi legeme i Norge i dag sier Herren .

Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de som gir hans ord rett gir han nåde og kraft til å gjøre Guds gjærninger .

Vh en sønderknust Herrens tjener,
Som roper i ødemarken,
Broder Arne

nb_NONorwegian