Ropet ifra den øde ørken

19.4 2014 kl 22.20

VANNDYP KALLER PÅ VANNDYP , ÅNDEN KALLER PÅ VÅR ÅND

Min menighet og Kristi legeme hvor er du på vei ? Hvorfor viker du av fra den smale veien i mitt Ord som jeg sa at. Du skulde gå på ?
Matteus 7:14,

Arrogansen og opprøret iblandt de som ikke tar mitt ord på alvor blir tydeligere ,og tydeligere i dag sier Guds Ånd .
2Timoteus 4:3

Men dommen vil bli deretter sier Herren, de vil bli dømt av mitt ord.

Johannes 12:48

Sa jeg ikke at den som taler i menigheten, og til folket , han skal tale som mitt Ord,og tjene i Guds kraft ,det er salvelsen som jeg gir til mine trofaste tjenere på jorden.

Peters første brev 4:11

Skal du følge meg så må du være villig til å lide for meg sier Herren.

filipperne 1:29

Jeg trenger martyrer i dag sier Herren, menn og kvinner som er villige til å dø ifra seg selv, sin selvopptatthet ,og selvmedlidenhet .

Johannes’ åpenbaring 12:11

Dette er korsbærerene som ikke har sitt eget liv kjært, men er besatt av
Lidenskap ,og kjærlighet til meg.

Ja jeg kaller deg min menighet til å vandre i tåredalen sammens med meg, så du lik meg kan få en dyp medfølelse ,og ynkes over de som lider og er bundet blandt mitt folk.

Dette vil ikke være selvmedlidenhetens tårer men min smerte , og lidelse og nød for de bundne og plagede rundt deg, sier Herren Sebaot.

For jeg ynkes over alle mine barn som er bundet og undertrykt av Satan i mitt legeme ,menigheten .

Matteus 9:36

Og du mitt barn som opplever at du er sterk i meg , du er skyldig til å bære dine brødres og søsters svakheter for min skyld , og ikke leve deg selv til behag .

Land land hør Herrens Ord og vend
Om ifra din opprørske og ugudelige vei , for jeg kommer snart !

Vennlig hilsen en enkel broder for Herren.
Arne

nb_NONorwegian