ULVER I FÅREKLÆR I MENIGHETEN

DE SØKER VENNLIGE OG VERDSLIGJORTE MENIGHETENE SOM FORKYNNER HYPER NÅDEN ,POPULARITETSBØLGEN I FRA HELVETE I MENIGHETENE I DAG

Åh ! Åh ! Hvor dåreaktige vi er hvis vi tror at vi vil bli populære i denne verden ,og blandt de religiøse i forsamlingene. Er vi bedre enn trosheltene i BIBELEN ? Som ikke blev aktet for noe i denne verden. » verden var dem ikke verd sier bibelen «hebreerne 11:38 I dag er avgudsdyrkelsen kommet langt inn i forsamlingene og Kristi legeme .

I dag hyller og digger vi stjerneartistene ,og lovsangledere ,stjernepredikantene som taler det vi vil høre , og klør oss i øret og på ryggen så vi får herlige religiøse følelser .I dag har vi kjødelig dans og pantomine, fakirvirksomhet, og rockemusikk , og jenter og damer som er kledd i topper som er så utringet at deres bryster er iferd med å ramle ut når de bøyer seg fram imot deg .Det er så trist og så bedrøvelig å se herlige kristne damer som er salvet av Gud , og som samtidig har så trange bukser på seg at alt som heter kvinnelige former vises og tar for mange i menigheten fokuset vekk ifra Jesus .

Jeg kjenner bedrøvelse i min ånd over dette venner , for dette er et bedrag som har kommet inn i våre menigheter og skaper urene tanker og forestillinger i mange som er svake i troen og ikke har kontroll på sine tanker og forestillinger på våre møter

KJÆRLIGHETEN ER IKKE USØMMELIG , DEN SØKER IKKE SITT EGET OG ER VILLIG TIL Å FORNEKTE SEG SELV FOR JESUS .SKIKK DERE IKKE LIKE MED DENNE VERDEN SIER BIBELEN.

Kjære brødre og søstre vi vandrer ikke i kjærlighet hvis vi frister hverandre sexuelt med vår sexy og utfordrende måte å kle oss på i menigheten når vi kommer sammen .Se på disse sigarettrøkende menn ,og oppsminkede kristne damene med sine miniskjørt ,og sexye kledning skal lede oss i lovsangen og tilbedelsen av Jesus han som er fullkommen i renhet og hellighet !!?Kjerubene som står for Guds trone hadde sånn gudsfrykt at de ikke engang våget å vise føttene sine for Herrens øyne men tildekket de med sine VINGER. Er Kongenes Konge , han som er 3 ganger hellig iblandt oss venner , så la oss oppføre oss deretter å vise hans Hellige Ånd den største respekt og ærefrykt !Det er mangel på omvendelse i menigheten i dag ! Forkynnelsen om synd og Guds dom høres ikke lenger fra prekestolen i dag .Forkynnelsen om at Jesus er Herre vil vi ikke høre, for den krever overgivelse av oss .Er han Herre så har han maksimal autoritet i ditt liv og du vil ha et sønderbrutt hjerte .

INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN AT HAN HAR EN SØNDER BRUTT OG SØNDERKNUST ÅND OG HJERTE . INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN I DEN HELLIGE ÅND SIER BIBELEN !

Urene kar er menigheten i dag full av med all slags urettferdighet . Englene rødmer over all denne verdsligheten som er kommet innI Kristi legeme, og som bedrøver Guds Hellige Ånd iblandt oss !

Er det rart, at ikke mirakel salvelsen til å gjøre tegn og under er iblandt oss !?? Og at mirakler ikke skjer regelmessig på våre møter når vi kommer sammen ! Vi har ikke forstått i Norges menigheter at hellighet og kraftgjærninger er parhester .Jesus sier til de kristne i Norge : Ve dere troende i Norge, når alle taler vel om dere , for slik blev de falske profeter omtalt , sa Jesus ! Lukas 6:26 , Det er tid for omvendelse for Kristi legeme i Norge i dag sier Herren som er hellig .

Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de som gir hans ord rett Gir han nåde.

Vh en sønderknust Herrens tjener,Som roper i ødemarken. Arne

Gud er ikke trofast imot deg og meg først og fremst , men imot sitt ord

2 Timoteus

Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;
er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Det er ikke sånn at jeg og du kan synde og be om tilgivelse så er allt bra igjen. Vi må forstå at det er en betingelse for å få tilgivelse og betingelsen er at vi omvender oss og angrer i hjerte på vår synd . Synd er alvorlig og det kostet den største ydmykelse for Gud å tilveiebringe tilgivelse og renselse for våre synder .

Mark 14

Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!
Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig,
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil !

Guds trofasthet er alltid imot hans Ord venner , at vi får oppleve denne trofastheten er en frukt av at han alltid holder sitt ord . Uten Guds Ord og løfte så er det umulig å oppleve hans trofsthet , så GUDS TROFASTHET ER I ORDET !

Ignorerer vi Ordet , så ignorere vi Guds trofasthet og vi bygger vårt kristenliv på en sandgrunn av følelser og menneskelige meninger .

Johannes 1: 1-3

begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.

Skal vi oppleve hans trofasthet så må vi være trofast imot hans Ord venner !

Jesus sier :

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Her er grunnen til at mange ikke opplever Guds trofasthet , de tror de kan leve som de vil og neglisjerer Ordets betingelser for å få oppleve Guds trofasthet .

Til et hvert løfte i bibelen så er det betingelser om at vi må omvende oss ifra all kjent synd og urenhet i vårt liv , for salige er de rene av hjertet for de skal se Guds herlighet . Betingelsen får å få se Guds herlighet er et rent hjerte kjære Guds menighet. Slik er det med alle løfter i bibelen , det er en betingelse .

Når jeg og du oppfyller betingelsene så får vi oppleve Guds trofasthet i våre liv . Gud skylder ikke deg og meg noen ting ,men han vil være nådig imot oss når vi adlyder hans Ord for det er i hans Ord at hans trofashet er venner .

Gud er ikke trofast imot deg og meg , for han skylder oss ikke noen ting men vi skylder ham våre liv, for syndens lønn er døden sier Guds Ord .

Det er ikke sånn at når jeg og du er troløse så er Gud trofast imot oss, nei han er trofast imot sitt Ord , og vi må ydmyke oss under hans veldige hånd for at vi skal få oppleve hans trofasthet imot sitt Ord venner .

Guds trofashet er i hans Ord samme hva vi mennesker gjør eller ikke gjør .

Ordet er Gud og han taler til oss igjennom sitt Ord og hvis vi ikke vil adlyde Guds Ord så har ikke Gud noe ansvar for livet vårt . Hva jeg og du gjør med Ordet er måten som vi behandler Gud på og våre opplevelser blir deretter venner.

Så la oss frykte Gud og holde hans Ord så vi kan oppleve hans trofasthet imot Ordet .

Vh broder Arne

nb_NONorwegian