ULVER I FÅREKLÆR I MENIGHETEN

DE SØKER VENNLIGE OG VERDSLIGJORTE MENIGHETENE SOM FORKYNNER HYPER NÅDEN ,POPULARITETSBØLGEN I FRA HELVETE I MENIGHETENE I DAG

Åh ! Åh ! Hvor dåreaktige vi er hvis vi tror at vi vil bli populære i denne verden ,og blandt de religiøse i forsamlingene. Er vi bedre enn trosheltene i BIBELEN ? Som ikke blev aktet for noe i denne verden. » verden var dem ikke verd sier bibelen «hebreerne 11:38 I dag er avgudsdyrkelsen kommet langt inn i forsamlingene og Kristi legeme .

I dag hyller og digger vi stjerneartistene ,og lovsangledere ,stjernepredikantene som taler det vi vil høre , og klør oss i øret og på ryggen så vi får herlige religiøse følelser .I dag har vi kjødelig dans og pantomine, fakirvirksomhet, og rockemusikk , og jenter og damer som er kledd i topper som er så utringet at deres bryster er iferd med å ramle ut når de bøyer seg fram imot deg .Det er så trist og så bedrøvelig å se herlige kristne damer som er salvet av Gud , og som samtidig har så trange bukser på seg at alt som heter kvinnelige former vises og tar for mange i menigheten fokuset vekk ifra Jesus .

Jeg kjenner bedrøvelse i min ånd over dette venner , for dette er et bedrag som har kommet inn i våre menigheter og skaper urene tanker og forestillinger i mange som er svake i troen og ikke har kontroll på sine tanker og forestillinger på våre møter

KJÆRLIGHETEN ER IKKE USØMMELIG , DEN SØKER IKKE SITT EGET OG ER VILLIG TIL Å FORNEKTE SEG SELV FOR JESUS .SKIKK DERE IKKE LIKE MED DENNE VERDEN SIER BIBELEN.

Kjære brødre og søstre vi vandrer ikke i kjærlighet hvis vi frister hverandre sexuelt med vår sexy og utfordrende måte å kle oss på i menigheten når vi kommer sammen .Se på disse sigarettrøkende menn ,og oppsminkede kristne damene med sine miniskjørt ,og sexye kledning skal lede oss i lovsangen og tilbedelsen av Jesus han som er fullkommen i renhet og hellighet !!?Kjerubene som står for Guds trone hadde sånn gudsfrykt at de ikke engang våget å vise føttene sine for Herrens øyne men tildekket de med sine VINGER. Er Kongenes Konge , han som er 3 ganger hellig iblandt oss venner , så la oss oppføre oss deretter å vise hans Hellige Ånd den største respekt og ærefrykt !Det er mangel på omvendelse i menigheten i dag ! Forkynnelsen om synd og Guds dom høres ikke lenger fra prekestolen i dag .Forkynnelsen om at Jesus er Herre vil vi ikke høre, for den krever overgivelse av oss .Er han Herre så har han maksimal autoritet i ditt liv og du vil ha et sønderbrutt hjerte .

INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN AT HAN HAR EN SØNDER BRUTT OG SØNDERKNUST ÅND OG HJERTE . INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN I DEN HELLIGE ÅND SIER BIBELEN !

Urene kar er menigheten i dag full av med all slags urettferdighet . Englene rødmer over all denne verdsligheten som er kommet innI Kristi legeme, og som bedrøver Guds Hellige Ånd iblandt oss !

Er det rart, at ikke mirakel salvelsen til å gjøre tegn og under er iblandt oss !?? Og at mirakler ikke skjer regelmessig på våre møter når vi kommer sammen ! Vi har ikke forstått i Norges menigheter at hellighet og kraftgjærninger er parhester .Jesus sier til de kristne i Norge : Ve dere troende i Norge, når alle taler vel om dere , for slik blev de falske profeter omtalt , sa Jesus ! Lukas 6:26 , Det er tid for omvendelse for Kristi legeme i Norge i dag sier Herren som er hellig .

Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de som gir hans ord rett Gir han nåde.

Vh en sønderknust Herrens tjener,Som roper i ødemarken. Arne