ULVER I FÅREKLÆR I MENIGHETEN

DE SØKER VENNLIGE OG VERDSLIGJORTE MENIGHETENE SOM FORKYNNER HYPER NÅDEN ,POPULARITETSBØLGEN I FRA HELVETE I MENIGHETENE I DAG

Åh ! Åh ! Hvor dåreaktige vi er hvis vi tror at vi vil bli populære i denne verden ,og blandt de religiøse i forsamlingene. Er vi bedre enn trosheltene i BIBELEN ? Som ikke blev aktet for noe i denne verden. » verden var dem ikke verd sier bibelen «hebreerne 11:38 I dag er avgudsdyrkelsen kommet langt inn i forsamlingene og Kristi legeme .

I dag hyller og digger vi stjerneartistene ,og lovsangledere ,stjernepredikantene som taler det vi vil høre , og klør oss i øret og på ryggen så vi får herlige religiøse følelser .I dag har vi kjødelig dans og pantomine, fakirvirksomhet, og rockemusikk , og jenter og damer som er kledd i topper som er så utringet at deres bryster er iferd med å ramle ut når de bøyer seg fram imot deg .Det er så trist og så bedrøvelig å se herlige kristne damer som er salvet av Gud , og som samtidig har så trange bukser på seg at alt som heter kvinnelige former vises og tar for mange i menigheten fokuset vekk ifra Jesus .

Jeg kjenner bedrøvelse i min ånd over dette venner , for dette er et bedrag som har kommet inn i våre menigheter og skaper urene tanker og forestillinger i mange som er svake i troen og ikke har kontroll på sine tanker og forestillinger på våre møter

KJÆRLIGHETEN ER IKKE USØMMELIG , DEN SØKER IKKE SITT EGET OG ER VILLIG TIL Å FORNEKTE SEG SELV FOR JESUS .SKIKK DERE IKKE LIKE MED DENNE VERDEN SIER BIBELEN.

Kjære brødre og søstre vi vandrer ikke i kjærlighet hvis vi frister hverandre sexuelt med vår sexy og utfordrende måte å kle oss på i menigheten når vi kommer sammen .Se på disse sigarettrøkende menn ,og oppsminkede kristne damene med sine miniskjørt ,og sexye kledning skal lede oss i lovsangen og tilbedelsen av Jesus han som er fullkommen i renhet og hellighet !!?Kjerubene som står for Guds trone hadde sånn gudsfrykt at de ikke engang våget å vise føttene sine for Herrens øyne men tildekket de med sine VINGER. Er Kongenes Konge , han som er 3 ganger hellig iblandt oss venner , så la oss oppføre oss deretter å vise hans Hellige Ånd den største respekt og ærefrykt !Det er mangel på omvendelse i menigheten i dag ! Forkynnelsen om synd og Guds dom høres ikke lenger fra prekestolen i dag .Forkynnelsen om at Jesus er Herre vil vi ikke høre, for den krever overgivelse av oss .Er han Herre så har han maksimal autoritet i ditt liv og du vil ha et sønderbrutt hjerte .

INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN AT HAN HAR EN SØNDER BRUTT OG SØNDERKNUST ÅND OG HJERTE . INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN I DEN HELLIGE ÅND SIER BIBELEN !

Urene kar er menigheten i dag full av med all slags urettferdighet . Englene rødmer over all denne verdsligheten som er kommet innI Kristi legeme, og som bedrøver Guds Hellige Ånd iblandt oss !

Er det rart, at ikke mirakel salvelsen til å gjøre tegn og under er iblandt oss !?? Og at mirakler ikke skjer regelmessig på våre møter når vi kommer sammen ! Vi har ikke forstått i Norges menigheter at hellighet og kraftgjærninger er parhester .Jesus sier til de kristne i Norge : Ve dere troende i Norge, når alle taler vel om dere , for slik blev de falske profeter omtalt , sa Jesus ! Lukas 6:26 , Det er tid for omvendelse for Kristi legeme i Norge i dag sier Herren som er hellig .

Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de som gir hans ord rett Gir han nåde.

Vh en sønderknust Herrens tjener,Som roper i ødemarken. Arne

Gud er ikke trofast imot deg og meg først og fremst , men imot sitt ord

2 Timoteus

Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;
er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Det er ikke sånn at jeg og du kan synde og be om tilgivelse så er allt bra igjen. Vi må forstå at det er en betingelse for å få tilgivelse og betingelsen er at vi omvender oss og angrer i hjerte på vår synd . Synd er alvorlig og det kostet den største ydmykelse for Gud å tilveiebringe tilgivelse og renselse for våre synder .

Mark 14

Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!
Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig,
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil !

Guds trofasthet er alltid imot hans Ord venner , at vi får oppleve denne trofastheten er en frukt av at han alltid holder sitt ord . Uten Guds Ord og løfte så er det umulig å oppleve hans trofsthet , så GUDS TROFASTHET ER I ORDET !

Ignorerer vi Ordet , så ignorere vi Guds trofasthet og vi bygger vårt kristenliv på en sandgrunn av følelser og menneskelige meninger .

Johannes 1: 1-3

begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.

Skal vi oppleve hans trofasthet så må vi være trofast imot hans Ord venner !

Jesus sier :

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Her er grunnen til at mange ikke opplever Guds trofasthet , de tror de kan leve som de vil og neglisjerer Ordets betingelser for å få oppleve Guds trofasthet .

Til et hvert løfte i bibelen så er det betingelser om at vi må omvende oss ifra all kjent synd og urenhet i vårt liv , for salige er de rene av hjertet for de skal se Guds herlighet . Betingelsen får å få se Guds herlighet er et rent hjerte kjære Guds menighet. Slik er det med alle løfter i bibelen , det er en betingelse .

Når jeg og du oppfyller betingelsene så får vi oppleve Guds trofasthet i våre liv . Gud skylder ikke deg og meg noen ting ,men han vil være nådig imot oss når vi adlyder hans Ord for det er i hans Ord at hans trofashet er venner .

Gud er ikke trofast imot deg og meg , for han skylder oss ikke noen ting men vi skylder ham våre liv, for syndens lønn er døden sier Guds Ord .

Det er ikke sånn at når jeg og du er troløse så er Gud trofast imot oss, nei han er trofast imot sitt Ord , og vi må ydmyke oss under hans veldige hånd for at vi skal få oppleve hans trofasthet imot sitt Ord venner .

Guds trofashet er i hans Ord samme hva vi mennesker gjør eller ikke gjør .

Ordet er Gud og han taler til oss igjennom sitt Ord og hvis vi ikke vil adlyde Guds Ord så har ikke Gud noe ansvar for livet vårt . Hva jeg og du gjør med Ordet er måten som vi behandler Gud på og våre opplevelser blir deretter venner.

Så la oss frykte Gud og holde hans Ord så vi kan oppleve hans trofasthet imot Ordet .

Vh broder Arne

Corona vaksine forførelsen

EKSKLUSIVT – Tidligere Pfizer VP: «Regjeringen din lyver for deg på en måte som kan føre til din død.»

«Se ut av vinduet og tenk: «Hvorfor lyver regjeringen min for meg om noe så grunnleggende?» Fordi jeg tror svaret er at de kommer til å avlive deg ved hjelp av denne metoden. De kommer til å avlive deg og din familie.

Artikkel hentet her: https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death

7. april 2021 (LifeSiteNews) — Dr. Michael Yeadon, er Pfizers tidligere visepresident og sjefs-forsker for allergi og åndedrettsvern. Han har 32 års erfaring i bransjen, som leder for forskning på å utvikle ny medisin. Han har pensjonert seg fra legemiddelgiganten og har snakket med LifeSiteNews i et telefonintervju.

Han adresserte den «beviselig falske» propagandaen fra ulike regjeringer i tilsvar på COVID-19, inkludert «løgnen» til farlige varianter, det totalitære potensialet for «vaksinepass», og den sterke muligheten for at vi har å gjøre med en «konspirasjon» som kan føre til noe langt utover blodbadet som oppleves i krigene og massakrene i det 20 århundre.

Hovedpunktene hans var:

 1. Det er «ingen mulighet» at den nåværende varianten av COVID-19 vil unnslippe immunitet. Det er «bare en løgn».
 2. Likevel gjentar regjeringer over hele verden denne løgnen, noe som indikerer at vi ikke bare er vitne til «konvergent opportunisme», men en «konspirasjon». I mellomtiden er medier og Big Tech-plattformene forpliktet til å føre den samme propaganda og sensur av sannheten.
 3. Farmasøytiske selskaper har allerede begynt å utvikle unødvendige «nye» vaksiner for nye ulike «varianter». Selskapene planlegger å produsere milliarder av medisinglass, for å møte behovet for den nåværende eksperimentelle COVID-19 «vaksinekampanje».
 4. Reguleringsorganer som U.S. Food and Drug Administration og Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har kunngjort at siden disse «videreutviklede vaksinene» vil være så lik de tidligere injeksjonene, som ble godkjent for autoritsert nødbruk. Noe som vil gjøre at legemiddelselskaper ikke vil bli pålagt å «utføre noen kliniske sikkerhetsstudier.»
 5. Dermed betyr dette praktisk talt at design og implementering av gjentatte og tvingende mRNA-vaksiner «går fra dataskjermen til et farmasøytisk selskap, og rett i armene til hundrevis av millioner mennesker, de [injiserer] en overflødig genetisk sekvens som det absolutt ikke er behov eller begrunnelse for.»
 6. Hvorfor gjør de dette? Siden ingen godartet grunn er tydeliggjort, kan innføring av vaksinepass sammen med en «utsletting av økonomien», bli noe som kan føre inn i en totalitærisme, totalt ulikt noe verden noen gang har sett. Tilbakevending av Stalins, Maos og Hitlers ondskap, altså en «gedigen befolkningsreduksjon» er fortsatt et logisk utfall.
 7. Det faktum at dette i det minste kan være sant, betyr det at alle må «kjempe som gal, for å sikre at systemet aldri blir dannet

Dr. Yeadon startet med å identifisere seg som kun en «kjedelig fyr» som begynte «å jobbe for et stort medisinfirma … lytte til de viktigste nasjonale nyhetene og lese de brede utenlandske tabloidene».

Han fortsatte: «Men det siste året har jeg innsett at min regjering og dens rådgivere, lyver i ansiktet på det britiske folk, omkring alt som har med dette Koronaviruset å gjøre. Absolutt alt. Det er en feilslutning denne ideen om asymptomatisk overføring, og om du ikke har symptomer, så er du uansett en kilde til viruset. Det er en løgn at nedstengninger fungerer, at masker har en beskyttende verdi åpenbart for deg eller noen andre, og at varianter er skumle ting, og vi trenger til og med å lukke internasjonale grenser, i tilfelle noen av disse fryktelige utenlandske variantene kommer inn.

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

– Og forresten, på toppen av den nåværende listen over genbaserte vaksiner, som vi på et mirakuløst vis har laget, vil det være noen «videreutviklede»-vaksiner, for å takle immunfluktvariantene.

«Alt jeg har fortalt deg, hver eneste en av disse tingene er beviselig falsk. Men hele vår nasjonale politikk er basert på at alt dette er den virkelige sannhet, men de tar alle feil.

‘Konspirasjon’ og ikke bare ‘konvergent opportunisme’

«Men det jeg ønsker å gjøre, er å snakke om immunflukt, fordi jeg tror det sannsynligvis kommer til å bli sluttspillet for hele denne hendelsen, som jeg tror sannsynligvis er en konspirasjon. I fjor trodde jeg det var det jeg kalte ‘konvergent opportunisme’ (Kryssende illjoval), det er en haug med forskjellige interessentgrupper som har klart å vende en verden i kaos for å presse oss i en bestemt retning. Så det så ut som det var litt knyttet sammen, men jeg var forberedt på å si at det bare var konvergens (bokstavelig betyr det å samle seg, eller kryssende, møtende).

«Jeg synes nå at dette var naiv tenkning. Det er ingen tvil i mitt sinn, om at svært betydelige maktmennesker rundt om i verden, enten har planlagt å dra nytte av neste pandemi eller skapt selve pandemien. En av disse to tingene er sant. Fordi grunnen til at det må være sant, er at dusinvis på dusinvis av regjeringer sier alle de samme løgnene og gjør de samme ineffektive tingene, som beviselig koster liv.

«Og de snakker ut fra samme type fremtidig manus som er: ‘Vi vil ikke at du skal bevege deg rundt, på grunn av disse pestaktige plagene, disse «variantene»- som jeg kaller «samiants (Tvillinger?)»  forresten, fordi de er stort sett de samme – men de sier alle dette, og de sier alle «ikke bekymre deg, det vil bli produsert flere vaksiner som vil takle de potensielle nye variasjonene. De sier alle dette, når det ganske åpenbart egentlig er nonsens .

Mulig ende på dette: vaksinepass knyttet til tildeling, grundig kontroll

«Jeg tror enden på dette kommer til å bli at , ‘alle mottar en vaksine’… Alle i verden blir overtalt, ved overtalelse, uten fullmakt, nølende vil de ta en vaksine.

«Når de gjør det, vil hvert enkelt individ på planeten ha et navn, eller et unikt digital ID og et helsestatusflagg som viser at du er «vaksinert», eller ikke … om den som innehar det, i en slags enkeltdatabase, som fungerer sentralt, som gjelder overalt for kontroll, som om det var et privilegium. Du kan enten krysse denne spesielle terskelen eller utføre denne bestemte transaksjonen eller være uavhengig av [hva] kontrollene av den ene menneskelige befolkningsdatabasen bestemmer. Og jeg tror det er det dette handler om, for når du først har fått det, blir vi leker og verden blir formet som kontrollørene over databasen ønsker det.

«Det kan for eksempel hende at etter en utsletting av banktjenester, som du kun kan bruke ved hjelp av en app, som faktisk mates av denne [databasen], ID-en din, navnet ditt og helsestatusflagget ditt.»

«Og ja, absolutt å krysse en internasjonal grense er den mest åpenbare grunnen for at disse vaksinepassene (som de kalles) brukes, men jeg har allerede hørt de snakke om at de kan være nødvendige, for at du skal komme inn i offentlige rom, lukkede offentlige rom. Jeg forventer at hvis de ville, ville du ikke kunne forlate huset ditt i fremtiden, uten riktig privilegium på appen din.

«Men selv om det ikke er [den] sanne [hensikten med vaksinekampanjen], spiller det ingen rolle, det faktum at det kan være sant betyr, at alle som [leser] dette, bør kjempe som gale for å sikre at [vaksinepass] systemet aldri dannes

«[Med et slikt system] er et eksempel på hva de kan få deg til å gjøre, og jeg tror det er dette de kommer til å få [folk] til å gjøre.

«Du kan finne opp en historie som handler om et virus og dets variasjoner, dets mutasjoner over tid. Du kan finne opp historien og sørge for at du støper den inn gjennom de bundne mediene (antar MSM), sørg for at ingen kan motvirke den (historien) ved å sensurere alternative kilder (alt. medier). Så blir folk nå kjent med denne ideen om at dette viruset muterer, som det gjør, og at det produserer varianter, som også er sant. Men de sier også at viruset ikke blir oppdaget av immunforsvaret ditt, noe som er en løgn.

«Men likevel skal vi fortelle deg at det er sant, og når vi forteller deg at det er sant og vi sier ‘men vi har kuren, her er en oppdatert vaksine,’ får du en melding, basert på dette globale, dette ene ID-systemet: ‘Bing!’ det vil komme opp og si ‘Dr. Yeadon, tid for din en oppdatert vaksine. Og forresten,’ med denne vil det si ‘dine eksisterende immunprivilegier forblir gyldige i fire uker. Men hvis du ikke får den oppdaterte vaksinen din på den tiden, vil du dessverre skade deg å være en «ut person», og det vil du ikke, eller vil du?“ Så det er slik det vil fungere, og folk vil bare møte opp og de vil få sin oppdaterte vaksine.

Myndigheter lyver, den mektige medisinindustrien beveger seg fremover, medisinregulatorer kommer seg ut av veien, og mulig ‘masse-befolkningsreduksjon’

«Men jeg vil ta deg gjennom dette, Patrick, fordi jeg er kvalifisert til å kommentere. Jeg vet ikke hva Vanden Bossche handler om. Det var ingen mulighet i det hele tatt, basert på alle varianter som er i det offentlige rom, 4000 eller så av dem, ingen av dem kommer til å unnslippe immunitet [dvs. bli farligere].

«Uansett sier politikere og helserådgivere (til mange regjeringer) at de er det. De lyver. Hvorfor skulle du gjøre det?

«Her er den andre tingen, parallelt har farmasøytiske selskaper sagt, flere av dem, det vil være ganske enkelt for oss å justere våre genbaserte vaksiner, og vi kan fremskynde dem gjennom utvikling, og vi kan hjelpe deg.

«Og her er den virkelige skremmende delen, globale legemiddelregulatorer som [U.S. Food and Drug Administration] FDA, det japanske legemiddelbyrået, Det europeiske legemiddelkontoret, har kommet sammen og kunngjort … siden oppdaterte vaksiner vil bli ansett som så lik, de som vi allerede har godkjent for nødbruksautorisasjon, vil vi ikke kreve at legemiddelselskapene utfører noen kliniske sikkerhetsstudier.

«Så du har på den ene siden, regjeringer og deres rådgivere som lyver for deg, og sier at variantene er annerledes enn det nåværende viruset, og selv om du er immun mot naturlig eksponering eller vaksinasjon, er du en risiko, og du må komme og få denne oppdaterte vaksinen. Jeg tror ikke noe av det er sant. Så hvorfor lager legemiddelfirmaet oppdaterte vaksiner? Og [med] at regulatorene (de byrådene som skulle beskytte oss mot farlige vaksiner) har kommet seg ut av veien – og hvis Yeadon har rett, og jeg er sikker på at jeg har det, ellers jeg ville ikke fortalt deg dette – du går fra dataskjermen til et av de farmasøytisk selskapene, inn i armene til hundrevis av millioner mennesker, en overflødig genetisk sekvens som det absolutt ikke er behov eller begrunnelse for.

«Og hvis du ønsket å introdusere en karakteregenskap, som kan være skadelig og til og med kunne være dødelig, og du til og med kan stille den til – ved å si ‘la oss sette den i et gen, som vil forårsake leverskade over en ni måneders periode,’ eller, føre til at nyrene dine slutter å fungere, men ikke før du støter på denne typen organisme [det ville være ganske mulig]. Bioteknologi gir deg ubegrensede måter, ærlig talt, å skade eller drepe milliarder av mennesker.

«Og siden jeg ikke kan komme på en godartet forklaring på noen av trinnene: varianter, påfyllingsvaksiner, ingen regulatoriske studier … det er ikke bare at jeg ikke kan tenke på en godartet forklaring; Trinnene som er beskrevet, og scenariet som er beskrevet, og den nødvendige typen løsning på dette falske problemet, kommer til å tillate det jeg nettopp beskrev: ukjente og unødvendige gensekvenser injisert i armene til potensielt milliarder av mennesker uten grunn.

«Jeg er veldig bekymret … denne måten vil bli brukt til en befolkningsreduksjon i større mengder, fordi jeg ikke kan tenke meg noen godartet forklaring.

‘Absurd umulige’ varianter vil unnslippe immunitet, ‘bare en løgn’

«Hvis jeg kan vise deg at en hovedhendelsene, at regjeringer rundt om i verden forteller folket løgner, bør du ta min 32 år med erfarne meninger, som sier det meste, om ikke alt, at dette er en løgn.»

«Den største ulike varianten (av viruset) er bare 0.3% forskjellig fra dem opprinnelige sekvensen som sendt ut av Wuhan i … januar 2020. 0,3% [er] den [varianten] som er den mest forskjellige på planeten så langt. Og nå er en annen måte å si det på: ‘Alle variantene er ikke mindre enn 99.7% identiske med hverandre.’

«Nå tenker du kanskje: ‘hmm, 0,3%, er det nok [til å unnslippe immunitet og bli farligere]?’ Svaret er nei. Kom deg bort, du vet, kom deg ut herfra…

«Det menneskelige immunforsvaret er et fantastisk under. Det den gjør når den står overfor et nytt patogen som dette, så har du  profesjonelle celler, de kalles profesjonelle antigenpresentasjons-celler – de er slags grove tøffe ting som har en tendens til ikke bøye seg av for virus. Og deres jobb er å gripe fremmede ting i nærmiljøet og rive dem lem fra lem [inne i cellen]. De skjærer dem virkelig opp i hundrevis av biter. Og så presenterer de disse brikkene på overflatene av cellen sin til andre biter av immunforsvaret ditt, og utrolig nok, på grunn av variasjonen som Gud og naturen ga deg, en stor variasjon for å gjenkjenne fremmede ting, og kroppen din ender opp med å bruke 15 til 20 forskjellige spesifikke elementer som den oppdager rundt dette viruset. De kalles epitoper, i utgangspunktet er de akkurat som små bilder av detaljene om dette viruset. Det er det de gjør. Og det er det som kalles repertoaret ditt, immunrepertoaret ditt er som 20 forskjellige nøyaktige fotografier, nærbilder, av forskjellige biter av dette viruset.

«Nå, hvis en liten del av viruset endres, som de 0.3% jeg nettopp har beskrevet, hvis du blir infisert igjen av den varianten, vil dine profesjonelle celler rive inn i det viruset og kutte det i stykker, presentere dem igjen, og si «se her», de fleste av brikkene som du allerede har sett og anerkjent, er fortsatt der i denne varianten.

«Det er absolutt ingen sjanse for at de ikke vil bli gjenkjent, hver eneste en, og det er det som kreves for immunflukt, for å unnslippe immuniteten din. Det må presentere deg som et nytt patogen. Det må være tilstrekkelig annerledes at når det er kuttet opp av dine profesjonelle brikker celler, vil det ikke finne stort sett det samme som det har sett før. Og det er bare absurd umulig når du bare har variert 0.3%, så det er 99.7% (lignende).

«Du kan gå og sjekke det, ved for eksempel se på dokumentene til en som heter Alison Tarke. Eller også Shane Crotty, og alle de andre medforfatterne.

«Og før dem, som kommer fra min teoretiske forståelse av multi-locus immunitet, som er det jeg bare svakt prøvde å beskrive, på hva som faktisk skjer … Hvis ditt [immunsystem] presenteres med noe som inneholder selv halvparten av de lignende brikkene, så vil ikke kroppen din på noen måte si, ‘det er et nytt patogen.’

«Så ideen om at 0,3% kunne ha en sjanse til å komme seg rundt immuniteten, er bare en løgn. Det er ikke engang en mulighet.

«Jeg tror ikke 3% ville være nok. Det er 10 ganger mer variasjon enn det som har skjedd på 16 måneder [med dette viruset]. Jeg tror ikke engang 30% forskjell ville være nok. Så jeg sier at selv 100 ganger mer variasjon enn det som faktisk har skjedd, så ville jeg fortsatt satse på at det menneskelige immunforsvaret ikke blir lurt at dette er nye patogenet.

» Jeg har snakket om dette med flere professorer i immunologi, og de var enige med meg, det er som, ‘hvorfor spør du meg om dette?’

– Så jeg tror at det jeg nettopp har sagt, er at regjeringer og deres rådgivere i flere land lyver om varianter. Det er en massiv greie! Du burde sjekke det ut. Leserne dine bør sjekke det ut. Hvis det er sant, synes du ikke det er skremmende?! Det var da jeg innså det.

«Så de lyver om varianter, og da, selvfølgelig, siden [variantene] ikke er veldig forskjellige, trenger du ikke en ‘oppfølgnings vaksine. Nå bør du få hårene på baksiden av nakken opp, fordi de lager dem akkurat !

» De lager milliarder av medisinflasker av dette. Og de vil være tilgjengelige innen utgangen av året.

– Og jeg tror de vil kreve at folk først er på En Verdens Databases vaksinepass, og så skrider det frem ved flere oppdateringer, og hvis det tar litt lengre tid, vil det ta litt lengre tid.

«Men dette forsvinner ikke. Det vil ikke forsvinne før mange nok folk protesterer, hvis de noen gang gjør det, og sier ‘dette er en haug med svindel og vi tar friheten våre tilbake, så du kan likegodt gjøre slutt på det nå.’

«Fordi en person som roper ut i villmarken og alle de andre akademikerne ser den andre veien, vil bare få oss til å redusere denne veien av destruksjon med muligens en uke utsettelse, enn om jeg ikke hadde sagt noe, men vi går fortsatt ned til helvete.

«Så det er derfor jeg frykter dette.

– Variantene er ikke annerledes. Jeg kaller dem «samiants»… De er stort sett de samme. De er ikke forskjellige. Derfor trenger du ikke en oppgraderingsvaksine, så hold deg langt borte fra alle sammen. «

Hvorfor lyver min regjering for meg? Fordi ‘de ønsker å utrydde deg.’

«[Og hvis du erkjenner at våre regjeringer er involvert i en stor verifiserbar løgn], ikke bare slå av datamaskinen og gå til kveldsmaten. stopp. Se ut av vinduet og tenk: ‘Hvorfor lyver regjeringen min for meg om noe så grunnleggende?’ Fordi jeg tror svaret er at de kommer til å avlive deg ved hjelp av denne metoden. De kommer til å avlive deg og familien din.

«Eugenikere (de som ønsker befolkningsreduksjon og kontroll) har fått tak i maktens spaker, og dette er en veldig kunstnerisk måte å få deg til å stille opp og motta en uspesifisert ting som vil skade deg. Jeg aner ikke hva det faktisk vil være, men det vil ikke være en vaksine fordi du trenger ingen. Og det vil ikke avlive deg når du får vaksinen, fordi da ville du se det.

«Det kan være noe som vil produsere normal patologi, det vil være på forskjellige tidspunkter mellom vaksinasjon og hendelsen, det vil være sannsynlig noe de benekter, fordi det vil være noe annet som skjer i verden på den tiden, i sammenheng med din bortgang, eller bortgangen for dine barn vil det se normalt ut (altså om du eller dine barn dør etter en lengre periode, så vil man mistenke vaksinene mindre).

– Det ville jeg gjort hvis jeg ville kvitte meg med 90 eller 95 prosent av verdens befolkning. Og jeg tror det er det de gjør.»

«Nå vet jeg ikke [sikkert] at de kommer til å bruke dette [systemet] til å drepe deg, men jeg kan ikke komme på en godartet grunn, og med den kraften kan de absolutt skade deg, eller kontrollere deg, så du bør protestere [og anstrenge deg til å gjøre motstand].»

Folk kan ikke takle dette nivået av ondskap, men Sovjet, Hitler, Mao viser at dette er mulig

«Det har blitt helt klart for meg, selv når jeg snakker med intelligente mennesker, venner, bekjente … Og de kan se at jeg forteller dem noe viktig, men de kommer til det punktet [hvor jeg sier] ‘din regjering lyver for deg på en måte som kan føre til din død og dine barns død,’ og de klarer ikke å engasjere seg i det. Og jeg tror kanskje 10% av dem forstår hva jeg sa til dem, og 90% av de fortrenger deres forståelse av det, fordi det er for vanskelig. Og min bekymring er at vi kommer til å tape dette, fordi folk ikke vil forstå muligheten for at noen er så onde …

«Men jeg minner deg om hva som skjedde i Russland i de 20`ende Århundre, hva som skjedde fra 1933 til 1945, hva som skjedde i, du vet, Sørøst-Asia i noen av de mest forferdelige tidene i etterkrigstiden. Og det som skjedde i Kina med Mao og så videre.

«Vi trenger bare å vende blikket tilbake to eller tre generasjoner. Rundt oss er det folk som er like fryktelige, som de menneskene som gjorde dette. De er overalt rundt oss. Så jeg sier til folk, det eneste forskjellen på det de gjorde, og nå, er medisinen (se oversettelse – men jeg tror det er dette han mener).

– Men egentlig er dette nok mindre blodig, det er mindre personlig, ikke sant? De som styrer dette… Det blir mye lettere for dem. De trenger ikke å skyte noen i ansiktet. De trenger ikke å slå noen i hjel med et balltre, eller fryse dem, sulte dem, få dem til å fungere til de dør. Alle disse tingene skjedde to eller tre generasjoner tilbake, og våre besteforeldre eller besteforeldre var enten ofre for dette, eller de var faktisk medlemmer av det, eller i det minste var de vitne til det fra utlandet. Så nære er vi.

«Og alt jeg sier er at noen tidsskifter er som dette, at det skjer igjen, men nå bruker de molekylærbiologi.

Og de som er med på dette, tror jeg sannsynligvis vil si: ‘Jeg fulgte bare ordre,’ noe vi har hørt før.

«Men jeg vet det, fordi jeg har snakket med mange mennesker, og noen av dem har sagt «Jeg vil ikke tro at du har rett, så jeg vil bare legge det bort, fordi om det er sant, klarer jeg ikke å takle det.» Og jeg tror… alt du trenger å gjøre er å finne en god grunn til å advare folk: ‘Ikke ta vaksinen, med mindre du er i en medisinsk risiko for å dø av viruset!’ Det virker for meg som det er en ganske god linje å følge!

Mot en løsning – «Vi trenger Gud»

«Jeg er en forsker, og jeg kan fortelle deg, at å snakke med ikke-forskere, ved hjelp av vitenskap som et verktøy, vil ikke fungere. Det vil mislykkes.

«Så vi trenger filosofer, folk som forstår logikk, religion, og lignende, [de må] kjempe med dette, og begynne å snakke på et språk folk vil forstå. For hvis vi overlater det til forskere, folk som meg, selv om jeg er velmenende, er jeg en jabbende fremmed, når det gjelder de fleste mennesker på gaten. De vil ikke tro at regjeringen lyver til dem, de tror ikke regjeringen noen gang vil gjøre noe som vil skade dem, men de [gjør slike ting].»

Til slutt, i en e-postkorrespondanse, konkluderte Dr. Yeadon: «Jeg har sist tatt til å underskrive med ‘Måtte Gud redde oss’, fordi jeg tror vi trenger Gud nå mer enn noen gang siden WW2.»

LifeSiteNews har produsert en omfattende side med ressurser for COVID-19-vaksiner. Se det her.  

Relaterte

Det er ‘fullt mulig’ at vaksinekampanjer ‘vil bli brukt til massiv befolkningsreduksjon’: Tidligere Pfizer VP

Anti-nedstengnigs forskere utfordrer teoriene til Geert Vanden Bossche, selv om  en vaksine av’global katastrofe’ ikke kan være utelukket

Kommer snart — Vaksinepass vil avgjøre hvor du kan gå og hva du kan gjøre

Tidligere Pfizer VP: «Ingen behov for vaksiner», «pandemien er effektivt over»

Frontline Leger: Eksperimentelle vaksiner er «ikke tryggere» enn COVID-19

Djevelens juridiske rettigheter

Djevelens juridiske rettigheter ovenfor menneskenaturen . 

På grunn av syndefallet så har vi mistet retten til å herske over jorda , vi lot Djevelen ta ifra oss denne retten da vi i Adam vår stamfar valgte å høre på Satans løgner istedenfor Gud og hans ord.

1mos 3:1 

Men  slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt. Da  blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. 

«De ble var at de var nakne » ,Frykten kom inn i menneskenaturen .

Djevelen fikk sin makt over jorda , og menneskeslekten ,ved at mennesket valgte å høre på ham istedenfor Gud Herren i hagen . 

Lukas 4:6 

Og Djevelen sa til Jesus: 

Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil . 

Jorden og dens riker blev overgitt til Djevelen ved Adams ulydighet .

Johannes’ første brev 3:8 

Den  som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen . 

Vi ser at når vi synder, og gjør opprør imot Gud så er vi kommet ut av Guds vilje og inn i Djevelens vilje . 

Derfor sier skriften at vi da er av Djevelen ,dvs at vi følger og har Djevelens natur og ikke Guds natur som er renhet ,rettferdighet ,og hellighet . 

Når vi synder så gir vi avkall på Guds beskyttelse og værn i våre liv.

For han kan ikke beskytte oss slik som han ønsker hvis vi tillater synd i våre liv slik som ,opprør , løgn ,og urenhet ,som  Djevelen har krav på .

OPPRØR ER SYND

For Djevelen syndet fra begynnelsen . 

Synd er opprør ,og det er det samme som å samarbeide med Djevelen imot Guds hellige lov . 

5Mos.28: 15 

dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir dig idag, da skal alle disse forbannelser komme over dig og nå dig: 

Joh.5:14 

Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 

Johannes’ åpenbaring 12:12 

Derfor fryd eder, I himler, og I som bor i dem! Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. 

Satan går omkring på jorda i dag og søker opp kristne og vantro som tillater synd i livet sitt . Bibelen Sier han er en brølende løve .

Han som stjeler , myrder, og ødelegger mennesket til ånd, sjel og legeme har gode tider i verden pga av syndefallet ,og synden og fryktens og dødens ånd.som har trengt igjennom generasjonene på Jorden, slik at mennesket blir født inn i denne verden med en natur som er som Djevelen ond og opprørsk imot Gud .

romerne 5:12 

Derfor likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle – 

Gud kan ikke samarbeide med syndere , for de er lovbrytere . 

Gud kan bare samarbeide med mennesker som er rettferdiggjort for ham ved sin tro på Jesu blod . 

Satan representerer det onde , og når vi mennesker velger å gjøre synd så gjør vi  Djevelens  vilje og går imot Guds vilje .

Og ved at vi synder enten som troende eller vantro, så blir det et skille imellom mennesket og skaperen Gud . 

Salmenes bok 66:18 

Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre. 

Gud er Hellig og ren, ingen synd kan komme i hans nærhet . Han tåler ikke den minste synd eller urett i sin nærhet .Men Guds frelsesplan har gjort denne verdens  gud til skamme . 

Halleluja Ordet om korset forløser ,

Menneskeheten ifra syndefallets konsekvenser og forliket oss med Gud  Halleluja priset Og lovet Være Herrens navn ! 

Rom. 5:15-17 

Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. 

Og ikke er det med gaven således som det blev da én syndet; for dommen blev til fordømmelse for éns skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld

For  kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 

Se her venner ,har Gud ført oss tilbake til hva vi mistet i Adam . 

Halleluja igjen skal vi råde og herske med Kristus , pga rettferdiggjørelse for Gud ved Jesu dyrebare rettferdiggjørende blod !

Gled deg og fryd deg du Guds menighet over full frelse i Jesu hellige blod , og Jesu sår fra alle Satans plager ,og lidelser ,og all undertrykkelse.

Vh deres glade tjener i Herren  

Arne 

Kjærlighet er lydighet imot Jesus

Halleluja !

Jeg og du kan ha det samme kjærlighets
Forholdet til Jesus som Faderen og Jesus har til
Hverandre ,

PRISET VÆRE HERREN !

Johannes 15:9
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet!

Han befaler oss til å bli i denne kjærligheten
Dette betyr overgivelse av vår egen vilje .

Mesteren sier : vil noen komme etter meg, da må
han fornekte seg selv ! Si nei til vår egen vilje
når den gjør opprør imot Jesu lære .

Ja men sånn er det umulig for oss mennesker
Å leve sier du ?

Ja hvis du har tenkt å få til dette i egen kraft,
Så er det helt umulig ja .

Men jeg og du er ikke kalt til å løfte
oss selv etter håret, for slik blir det når vi
Prøver på å få til noen ting i Guds rike i egen kraft.

Nei nei ! Nåden kom ved Jesus !

Det er Guds fullkomne ufortjente godhet
Og kjærlighet som gjør verket i vårt hjerte,

Bare hør på dette Ordet :

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Kristendom er ikke bud og regler men liv .
Jesu kjærlighet til Faderen er i oss , utøst i
Vår ånd og hjerte ved Talsmannen som
Bor i oss ! Ånden i oss bringer denne
Fullkomne kjærligheten og hengivelsen
Til Jesus og Faderen til vår ånd .

Halleluja Guds folk !

Alt er i vår ånd , eller vårt hjerte om du vil .

Men denne fullkomne kjærligheten må frigjøres
I vårt indre , slik at den kan flyte fritt og uhindret
Fra vår ånd til Faderen og til menneskene
I rundt oss i vår hverdag .

Hvordan kan den frigjøres ?

Mesteren har løsningen venner. Johannes 14:21

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Har mine bud og holder dem : Det betyr på
Godt norsk venner : Lydighet .

Lydighet imot den kjærligheten som er utøst I mitt og ditt hjerte

En kjærlighet som er fri ifra allt opprør imot Guds Ord og Åndens ledelse i vårt indre.

Halleluja, Pris Herren !

Som han var i verden sånn er
Jeg og du i verden i dag , for hans Ånd Er i oss og hjelper oss når vi vil adlyde.

Gud kaller sitt folk i dag til å bare se på Jesus og omvende oss av hele vårt Hjerte fra å se på oss selv.

Alt er mulig for den ydmyke, for han får nåde
Og hans nåde er nok for oss !!

Halleluja priset være han som bor i oss, og som Har gitt oss kjærlighetens Ånd !

La jubelen lyde Guds menighet , kjærlighetens
Gud bor i oss !

Halleluje all ære til Jesus som er vårt liv !

Vh
Deres ringe tjener i Herren
Arne

DISNEY FORFØRT AV PRID I DAG

PRIDBEVEGELSEN LGBT HAR INTATT DISNEY

BREAKING NEWS:

Disneyland Paris just celebrated Disney’s first «Gay Pride Parade.»

CitizenGO supporters started a wildfire of opposition, and inside sources at Disney have confirmed that Disney’s leadership is very worried about the global mobilization that CitizenGO is leading against their Pride Parade.

So, I think we should double the pressure, or more. In just a couple of weeks, CitizenGO sent over 400,000 signatures to Disney. Now, I ask you to help me generate one million signatures (or more!) addressed to the Walt Disney Company President & CEO (Robert A. Iger) and the Disney Board of Directors. Please sign this petition to prevent the next gay pride parade and similar events from happening in any Disney park. Sign this petition to ask Disney’s President & CEO to protect children and families by canceling any future gay pride parades and events.

You see, Disney may think it is safe to pander to the loud voices of LGBT activists, but the company’s finances and stock value are built on the support of families. By signing this petition and encouraging others to sign, you send a clear message to the Disney company — stop promoting homosexuality or lose your good name … and our money.Warning: Disney parks are no longer family friendly!

PRIDBEVEGELSEN LGBT FORFØRER BARNA OG DISNEY ER REDSKAPET

Disney is flaunting their new partnership with the “LGBT” community. They recently hosted their very first gay pride parade at Disneyland Paris. This event was an expansion of a small party they promoted in the park last year, and was the first outright parade celebrating the gay lifestyle.

PROPAGANDAMASKINEN TIL LGBT I DISNEY KORNSERNET

The growth of gay pride events at Disney is not limited to its Paris location. At Universal Studios Hollywood, in Southern California, Disney is helping to organize the “Pride Is Universal” event. And Disney is supporting the expansion of “Gay Days,” which is held every August at Walt Disney World in Florida.

This is a deceptive move to push the LGBT political agenda and expose children and families to lewd behavior.

Similar parades around the world are notorious for exposing viewers to:

 • Participants wearing only their underwear or leather bondage gear
 • Topless dancers
 • Lewd dancing
 • People engaging in public sex acts
 • Semi-nude or completely nude people

Around 157 million people visited Disney parks in 2018. Disney is an empire built on attracting families with children. Gay pride related events are very public, with the potential to become an X-rated peep show. How many of the millions of park attendees do you think will be exposed if Disney continues to organize Gay pride events?

I’m sure the LGBT lobby is already counting this as a victory for their dangerous agenda.

PRIDBEVEGELSENS LGBT HJERNEVASKER VÅRE BARN

We cannot sit idle and remain voiceless while gay pride events are targeting family-friendly venues. Join this call to action to stand against Disney’s attempt to indoctrinate our children in an entertainment area that is intended for all audiences.

VICTORIOUS FAITH

World evangelization may be accomplished only by preaching the gospel with
signs following – – – SIGNS! WONDERS! MIRACLES! The time truly is at hand
when BOLD METHODS will have to be used if we hope to get the job done quickly.
This is a task far beyond the abilities of any individual or group. It is a task that will
require the resources of the WHOLE CHURCH. Just before Jesus went back to
heaven He prayed, not only for His disciples, but also for those who were to follow

 • – – OTHER BELIEVERS. He prayed that God would keep believers from the evil
  in the world. GOD WILL KEEP US IF WE WILL ALLOW HIM TO DO SO! If
  God keeps us from evil, and we pay the price for God’s faith – – – WHAT IS
  KEEPING SO MANY FROM FOLLOWING HIM INTO THE WHITENED
  HARVEST FIELDS?
  Jesus, in praying for believers, told God He was not praying that God would
  take us OUT OF THE WORLD, but that we would be kept FROM THE EVIL. As
  God had sent Him INTO THE WORLD, HE REMINDED GOD THAT HE WASSENDING HIS DISCIPLES INTO THE WORLD. If we are followers of His
  today, THE SAME COMMISSION IS OURS! “Neither pray I for these alone, but
  for them also which shall believe on me through their word.” John 17:20.
  To get the world evangelized we are going to have to MOVE AS ONE MAN,
  OR ONE BODY. Jesus prayed that we might be ONE — “That they all may be one;
  as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us.” John 17:21a.
  This task will never be accomplished by criticizing the efforts put forth by other
  believers on the field. EVERY WORKER IN THE VINEYARD IS NEEDED.
  “But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them,
  because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.”
  “Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the
  labourers are few;”
  “Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers
  into his harvest.” Matthew 9:36-38.
  Instead of criticizing others who are laboring on the field, too, we should be
  obedient and pray that God will send forth MORE laborers into the whitened harvest
  field.
  “And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy
  name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not
  us.”
  “But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in
  my name, that can lightly speak evil of me.”
  “For he that is not against us is on our part.”
  “For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye
  belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.”
  “And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is
  better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast
  into the sea.” Mark 9:38-42.
  EVERY WORKER ON THE FIELD IS NEEDED! Some may accomplish
  more or less than others, BUT ALL OF THEM ARE NEEDED! God is not sending

LESSON 4 ,VICTORIOUS FAITH NO. 1

INTRODUCTION
“And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a
witness unto all nations; and then shall the end come.” Matthew 24:14.
In the business world, most business establishments that continue to fail to
achieve the results for which they have been established, will seek professional help
before all their effort and investment is lost, In such cases, an efficiency expert is
generally employed to search for the trouble. This expert will check the weak spots of
the business, faults, failures, wastes, etc. He is not influenced by the way things have
always been done, but when he has completed his investigation, he will present facts
and a perfect plan of operation to achieve top performance in the business.
The Church was established by Jesus Christ to evangelize the world, but it has
consistently failed to achieve the results for which it was established. It is only wisdom
to consult some experts where God’s work is concerned. In this lesson and the next
one we will look right into the Word of God to check our faults, failures, etc., and we
are going to find some answers. Not only will we find WHY we have failed to achieve
the results God requires of us, but we ARE GOING TO HAVE A PERFECT
PLAN OF OPERATION FOR THE SUCCESS GOD EXPECTS. When we begin
to employ the methods of advance and conquest, it will hasten the return of our Lord!
According to the Bible, “ . . . this gospel of the kingdom shall be preached in all
the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.” Matthew 24:14.
“ . . . the gospel must first be published among all nations.” Mark 13:10. Again God’s
Word says, “ . . . Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.”
Mark 16:15. Christ will not return until this is accomplished. No sane person dare
contradict the divine urgency of this command. The sooner we get the gospel to everycreature, the sooner our Lord can return.
The gospel means GOOD NEWS to the sick, the oppressed, the demon
possessed, those bound with demon powers and unclean spirits, and to those bound
by sin. It means to PREACH THE WORD, HEAL THE SICK AND CAST OUT
DEVILS.
The only way Christ ever ministered to the sick was to HEAL THEM! The
only way He ever ministered to the oppressed and to the demon possessed was to cast
out the demons. His method of ministering to the sinner was, “ . . . I rebuke and
chasten: be zealous therefore, and repent.” Revelation 3:19. “Preach the word; be
instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and
doctrine.” II Timothy 4:2.
Nothing but the miraculous ministry of Christ has ever or ever will turn the
heathen masses to Christ. Our concern is PREACHING THE GOSPEL WITH
SIGNS FOLLOWING; confirmed with miracles and wonders.
The supreme task of the Church is to evangelize the millions of heathen people
in the world. One person cannot accomplish this task alone. Many believers in many
places, moving as one body can get the job done quickly.
Just before Jesus was betrayed by Judas Iscariot He prayed and asked God to
glorify Him with the glory which he had with God before the world was. At the same
time He prayed for His disciples and all believers who were to be added to the
number.
“And now I am no more in the world, but these are in the world . . . Holy
Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that
they may be one, as we are.”
“While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou
gayest me I Have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that
the scripture might be fulfilled.”
“I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou
shouldest keep them from the evil.”
“As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the
world.”
“Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me

through their word;”
“That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they
also may be one in us . . . :”
“And the glory which thou gayest me I have given them; that they may be one,
even as we are one:”
“I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; . . .” John
17:11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23.
SIGNS! WONDERS! MIRACLES! This is the means by which we get the ears
of the heathen open to the gospel.
“ . . .let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and
let us run with patience the race that is set before us,” Hebrews 12:1.
If you ever have a supernatural ministry, a ministry of the miraculous, you are
going to have to keep your eyes on Jesus, stay in the race and finish your course and
be able to say, when YOUR time of departure from this world comes,
“ . . . the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have
finished my course, I have kept the faith:” II Timothy 4:6, 7.

nb_NONorwegian