HERRENS TROFASTHET

HERRENS NAVN ER TROFAST OG SANNDRU I ALL EVIGHET

Det er en en vidunderlig og herlig Herre vi tjener , ja jeg blir bare mere og mere forelsket i min Jesus og hjertet svulmer av hans godhet og kjærlighet til meg .

Og når vi er fylt av hans kjærlighet da er det lett å elske brødrene og søstrene i menigheten, eller Kristi legeme .

Det skjedde igjen i natt, jeg fikk vitne for en person i bilen og fortalte varmt om hvor herlig det er å være fyllt av Ånden, mye herligere enn å være full på øl og brennevin.

Jeg fikk vitne om og dele den gleden som det er å være full av Ånden .

Ja denne gleden bare strømmet ut ifra min ånd og personen jeg vitnet for begynte å gråte og unskylde seg med at hun ikke pleide og oppføre seg sånn .

Men jeg sa til vedkommende at det ikke var så rart at hun gråt i bilen min for Gud arbeidet med hennes hjerte og hun kjente Guds nærvær der og da i Taxien i Haugesund.

Men jeg ledet henne ikke til Jesus der og da for jeg opplevde ikke at det var noen omvendelse i hennes liv og at hun enda ikke var villig til å betale prisen for og bli herlig frelst .

Herren vil ikke at jeg og du skal plukke karten på trærne men den fullmodne frukten som er klar til overgivelse til mesteren .

DET ER ALLT FOR MYE «KART» I MENIGHETEN :

Vidunderlig og oppleve hvor trofast han er denne Gud og Herre som vi tjener . Dag og natt så viser han sin trofasthet igjen og igjen .

Uansett om det er solskinn eller storm og uvær i våre liv , han er og blir trofast !

Hver eneste dag og natt , da jeg jo jobber om natten i helgene ,så opplever jeg at jeg kan stå på Guds Ord og løfter venner og det er som å stå på klippegrunn når sjø og skummende havsbølger slår rundt deg , halleluja, Klippen som fulgte Israels folk i ørkenen, var Kristus sier bibelen !

Hvor herlig det er å følge denne klippen venner , ingen omstendigheter eller problemer eller ondskap i denne verden kan få vår Gud til å forandre seg , Ingen politikk eller eu bestemmelser eller religiøse forandringer kan påvirke vår klippe , han er uforanderlig og hans trofasthet er evig og et vern for vår tanke og vårt sinn !

Han heter trofast og sanndru ! La oss prise ham i tro for at han er den som bibelen sier at han er og ingen annen . Det er ingen forandring eller skiftende skygge i vår Herre og mester Jesus.

Han er i går og i dag den samme ja til evig tid ! Vi priser ham i tro , ja vi priser ham i tro og faller ned for hans føtter i tro , i tro så kaster vi oss på hans vidunderlige trofashet og herlige uforanderlighet . Ja ord blir fattige venner når vi taler om vår mesters trofast imot oss dag og natt, uke etter uke, måned etter måned, år etter år !

Vi priser og lover deg du vår Gud som heter Trofast og Sanndru !

Vh en som er grepet av Guds trofasthet
Arne

Det var to trær i Edens hage

Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 1Mos 2:8-9

Her ser vi Guds geniale plan venner ,han skapte ikke mennesket som en
robot , men som en levende sjel, med en fri vilje som sin skaper.

Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse,
1Mos.1:26

Han vilde ha et kjærlighets forhold til mennesket, derfor så måtte han gi Mennesket mulighet til å gå sine egne veier, og leve uten å være avhengig av hans kunnskap og visdom .

Gud viste at mennesket vilde spise av kunnskapens tre og derigjennom
få en syndig og opprørsk natur akkurat som Djevelen har.

Herren så syndefallet lenge før det skjedde, han er jo allvitende .

Kjærligheten er frivillig, den har ikke tvang i seg ,det kan bare være kjærlighet der den velges frivillig .

Derfor så skapte Gud Livets tre og kunnskapens tre midt i hagen for at mennesket skulde velge å være totalt avhengig av ham , eller ved å spise av kunnskapens tre få et begrenset jordisk dødelig liv som er uavhengig av Gud vår skaper og Herre Jesus Kristus .

Satan fikk lurt mennesket til å velge et jordisk begrenset liv ved at han overtalte Eva til å spise av kunnskapens tre istedenfor Livets tre som er Jesus Kristus .
1Mos 3:4-7

Og ved at mennesket valgte å høre mere på Djevelen, så underordnet mennesket seg Satan og han blev menneskets gud og denne verdens
gud og igjennom den ulydige falne mennesknaturen har Guds skaperverk blitt fordervet ,og ondskap og lidelse kom til vår verden.

I hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn .
2kor 4:4

Dette er grunnen til at verden i dag lever uten å kjenne Gud , for menneskeheten velger i generasjon etter generasjon å spise av kunnskapens tre , og mennesket har i dag fullstendig forspist seg på treet til kunnskap om godt og ondt !

Tilogmed menigheter og forsamlinger er i dag mere avhengig av den jordiske kunnskap enn av den himmelske kunnskap som bare finnes i Jesus Kristus , han som er Livets tre ,og som bare kommer til oss ved Åndens åpenbaring i vårt hjerte.

i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.
kolosserne 2:3

Kallet går ut til verden og menigheten i dag :

Vend dere bort ifra kunnskapens tre og kom til Livets tre Jesus og få evig og ubegrenset visdom ,og udødelig liv i ham !!

Vår uavhengige livsstil fører oss rett i armene på verdens største opprører Djevelen .

Vend om ,og kom tilbake til din første kjærlighet sier Guds Ånd til menigheten og Kristi legeme i dag !

Bibelen sier : «Gud står de stolte imot men de ydmyke gir han nåde .

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne .

RIV HIMMELES RIKE TIL DEG

lørdag 2. desember 2017 19.30

PÅGÅENDE OG BESTEMT BØNN FOR GUD

Og da hun kom til sin manns hus , egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du? Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.
Josva 15:18‭-‬19

Hvordan ber vi venner , har vi ikke noe å lære av Kaleb sin datter i å stå på våre rettigheter og og ikke gi oss før Gud svarer oss og gir oss det vi vil ha ?

Vi må omvende oss ifra vage og utydelige bønner når vi henvender oss til Herren , men vi må si som Kalebs datter sa og ropte ut :

GI MEG ! GI MEG HVA JEG HAR RETT PÅ IFØLGE HERRENS LØFTER , JEG VIL IKKE BO PÅ TØRRE STEDER !

GI MEG VANNKILDER , GI MEG VANNKILDER !

Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.
Josva 15:18‭-‬19

Hvorfor gjorde han det ? I utgangspunktet så var Kaleb ikke så optatt av det venner , men han gjorde det for hun var så bestemt på at dette skulde hun ha selv om det ikke var helt A4 og oppføre seg sånn for en kvinne blandt jødene på den tiden .

DET ER BARE DE SOM VET HVA DE VIL SOM FÅR DET GUD HAR LOVT I SITT ORD , KJÆRE GUDS MENIGHET OG KRISTI LEGEME I NORGE .

VELSIGNELSEN KOMMER IKKE REKENDE PÅ EI FJØL KJÆRE VENNER

S å la oss slutte med disse pinglete religiøse bønnene som vi høre så mye av i blandt oss : Dersom det er din vilje ? , dersom det er din vilje ?
Dette er utydelige bønner uten mål og mening !

Nei vi vet venner at så mange som løftene er så har de alle sitt JA og sitt AMEN i Jesus !

Og når jeg og du ber i overenstemmelse med Ordet og Guds løfte , da og kun da kan vi be etter Guds vilje , og da og bare da kan vi be med tro I våre hjerter kjære Kristi legeme .

Vi godtar ikke nei , når Gud har sagt ja i Jesus ! Vi nekter i Jesu navn og godta noe annet en JA venner for vi har Kalebs datter til forbilde i å kreve våre gudommelige rettigheter i Jesus og i hans navn .

GUD HAR SAGT JA, DA MÅ IKKE JEG OG DU SI NEI , FOR DA GJØR VI GUDS ORD OG LØFTER TIL INTET I VÅRE LIV , OG KRAFTEN I VÅRE LIV BLIR DERETTER GUDS FOLK .

vh broder Arne

Forvirring i Guds menighet

onsdag 13. desember 2017

DET ER EN FORVIRRINGENS ÅND IBLANDT GUDS FOLK I DAG

Profeter etter profeter står fram og den ene profeterer dom og den andre profeterer Guds herlighet for Guds folk. Hva skal vi tro og hva er sannhet er det ropet som kommer ifra mange av Guds folks hjerter i dag

I dag så spurte jeg Herren om dette , hva sker ? Profeterer dine profeter imot hverandre , hva skjer i Kristi legeme i dag Gud ?

Da jeg sener gikk i dusjen for å gjøre meg klar for dagen da kom disse tankene til mitt sinn :

Det er med et profetisk budskap som med et stort puslespill ,vi kan ikke se hele bildet med en gang . Brikke for brikke må legges på plass før det hele bilde kommer fram og blir synlig .

Sånn er det og når mine profeter taler , noen har fått en brikke med sterke og dramatiske farger og noen andre har fått en brikke med mere svake, men vakre farger og når de taler så er det bare herlighet og glede og oppmuntring.

Men skal menigheten og verden kjenne min vilje så må alle brikkene på plass og slik er det med de mange forskjellige profetiske budskapene som kommer i dag ,de er brikker i mitt gudommelige puslespill for menigheten og for verden så min vilje kan bli kunngjort ikke bare stykkevis og delt men helt og fullt .

Ingen av mine profeter har hele bildet de har fått vær sin brikke av sannheten og er kalt av meg til å være tro imot det jeg har vist de .

Vh deres ringe tjener
Arne

Gledensbølgen fra Himmelen

orsdag 5. januar 2017
10.00

EN TSUNAMI AV GLEDE KOMMER OVER MENIGHETEN I NORGE

Jeg tror og jeg vet at den besøkelsestiden som nå kommer til menighetene i Norge , vil manifistere den Åndens frukt som er glede på en slik måte at det vil være som en flodbølge av glede og herlighet som kommer over Guds folk.

Vi har snakket om glede og at vi skal glede oss i Herren ja det er en befaling i Guds Ord , men det som nå kommer er at Faderen slipper ut noe av all denne herlige og uforgjengelige og ufattelige gleden som er i himmelen og det vil ramme Guds folk i dette landet her som en voldsom tsunami og all tristhet og skepsis og frykt av alle slag vil bli feid bort av kraften og styrken i denne overnaturlige gleden venner .

For jeg kjenner i min ånd at, Så sier Herren : Jeg vil la min egen ufattelige og herlige glede komme til mitt folk i Norge og møtene vil ikke lenger være slik de var , men de vil være full av en mektig glede og herlighet, for jeg Herren er herlighetens og gledens Gud . Ja jeg vil øse og øse ut av min glede over mitt folk i Norge .

Det er en gledens tid for mitt folk i kongeriket Norge

Vh deres enkle og enfoldige bror i Herren
Arne

Lengselen etter vekkelse i dag

12.12.2016 kl 10.03

Hvorfor har ikke menighetene vekkelse ?

Jeg var netopp på et herlig bønnemøte hvor jeg kjente bønnens Ånd tok tak i mitt hjerte og jeg kjente samfunnet med Herrens lidelser for Haugalandet og hvor jeg med stor nød og smerte i min ånd begynte å be Herren om barmhjertighet og nåde for Haugesund by ,og for Haugalandet .

Å hvilken nød Herren har for haugalandet venner , la oss rope og gråte for Herren for de fortapte og syke og lidende som omgir oss hele dagen !

Da han så folket , så ynkedes han inderlig over dem for de var ille medfarne og forkomne , lik får uten hyrde.

Ynkes du over dine fortapte og syke medmennesker ? Er det viktigere for deg at din by og din menighet opplever vekkelse enn at ditt eget gode navn og rykte blir bevart ?

Vet du min venn at vi behøver ikke å vente på vekkelse for vi kan ha vekkelse i dag om vi som menighet er villig å betale prisen som er at vi alle sammen er villig til å ydmyke oss og dø ifra oss selv for Gud .

Og den ydmykelsen må bestå i venner at vi tør å slippe de salvede tjenestene i Kristi legeme fram i menigheten og våger å slippe salvelsen løs i våre møter .

Så lenge som pastor og eldstebrødre , det er styringstjenestene i menigheten vil ha styringen selv og vil ha kontroll med salvelsen så kan bare lederskapet og menigheten glemme alt som heter vekkelse, ja de kan be til de ikke har stemme eller røst igjen , men vekkelsen uteblir venner for vi kan ikke bare be om vekkelse uten å adlyde Ånden .

Lydighet er bedre enn offer venner , ja det er bedre enn alle slags bønner

Og forat menigheten skal komme inn i Åndens lydighet i hverdagen og på bønnemøtene så må de femfoldige tjenstegavene ønskes velkommen og bli elsket fram iblandt oss . For det er netopp disse tjeneste gavene som vil gjøre at lemmene på Kristi legeme kommer på plass og fungerer i Salvesen i menigheten.

Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger.

Apostelen og profetens tjeneste har trange kår i menighetene i Norge og jeg ser at netopp det er grunnen til at vi ikke har vekkelse i menighetene

Skal vi ha vekkelse så må vi våge og gå inn i det ukjente og utrygge for det menneskelige intellekt og forstand og kaste oss i armene på Ånden og la han få lede oss på troens vei og inn i det overnaturlige Guds rike .

Jeg ser at vi har et feil bilde av profetens tjeneste i menighetene i Norge Det er ikke noe som heter snille profeter venner og de er ikke oppreist for å klø det åndelige lederskapet i ørene , men de er salvet til å stå for Gud og tale klart det de hører fra tronen til Kristi legeme i dag .

De er ikke populære blandt Guds folk , for de er så radikale og hater alt som smaker og lukter av kompromiss iblandt de troende.

Profeten er en salvet person som har en merkbar åpen himmel over livet sitt, og når han åpner sin munn så er Guds nærvær hos ham og rundt ham , for han beveger seg i Herrens nærvær hele dagen og lever helt uavhengig av det han ser med sine fysiske øyne fordi han har salvede åndelige øyne som ser inn i den åndelige verden og han kaller på det han ser og nevner det som ikke er til , til å være til .

Profeten er menighetens øyne og radar og fordi vi ikke anerkjenner denne tjenesten i menighetene så uteblir vekkelsen, fordi Gud motarbeider ikke sitt Ord venner eller sine salvede funksjoner i legemet .

Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter

Hvis vi ikke vil ha denne upopulære tjenesten iblandt oss så vil vi ikke heller ha en levende Jesus iblandt oss , han som er profetenes profet . Så lenge som vi ikke vil ydmyke oss under Guds veldige hånd på dette området venner og ta imot profetens tjeneste og salvelse i menigheten med åpne armer uten frykt og mistenksomhet , så vil den vekkelse som vi lengter etter i menighetene utebli og vi kan ha så mange bønnemøter som vi bare orker, men vekkelsen vil utebli for Gud arbeider ikke imot sitt Ord og sine salvede tjenester og funksjoner i Kristi legeme .

Vh broder Arne

Jantelovens demon i Norge

Budskap skrevet på slutten av 2016 og inngangengen til 2017

Vi begynner dette året med å minne hverandre om , Jantelovens undertrykkende åndsmakt .

Ve dem som gir urettferdige påbud og skriver undertrykkende forskrifter, (Jesaja 10:1 )

Det er vel ingen demoner som er mere undertrykkende enn janteloven
for Ola Og Kari Normann !

Når du og jeg skal gjøre noe for Herren , så er denne undertrykkende demonen der og vil belære oss hva vi kan si og hva vi ikke kan si når vi taler Guds Ord .

Vi bød eder strengt at I ikke skulde lære i dette navn, og nu har I fylt Jerusalem med eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss! (Apostlenes gjerninger 5:28 )

Det er ikke demonene som taler igjennom religiøse mennesker i menighetene som bestemmer hva jeg og du skal tale, men Åndens vitnesbyrd i hjerte og Guds Ord som er Herrens etablerte
vilje for alle mennesker i Norge og verden forøvrig .

Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. (Apostlenes gjerninger 5:29

Janteloven samarbeider med den religiøse ånd i å ta vår frihet i Herren ifra oss !

Den hater framgangsrike vitner, og vil sammens med den religiøse ånd gjøre alt den kan for å hindre meg og deg i å gå videre med Herren !

Janteloven vil at jeg og du skal være som alle andre og ikke stikke oss ut eller gå imot strømmen i menigheten eller i samfunnet .

Vær ikke en religiøs apekatt !
Vær ikke en religiøs papegøye , som bare gjentar og snakker mennesker etter munnen, Gud har ikke kalt oss til å være munnsskjenker .

Gud har ikke kalt meg og deg til å være en kopi, men en original i Guds rike . Gud skapte oss til å være unike personer i Kristi legeme .

Lev ut den du er i ditt hjerte , for det er fra din ånd det levende vann Guds Ånd flyter ut til dine medmennesker .

Halleluja Guds folk , det er mer land
å innta !

Pris Herren for hans trofasthet !

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne

Et seirende kristenliv

VEDVARENDE SEIER I HVERDAGEN

Onsdag 30.9 2015 kl 16.56

Jeg tror ikke på nederlag , for Jesus har seiret for oss på korset og hans seier er min og din seier. Vi må gripe denne seieren i tro hver eneste dag ,og bekjenne den frimodig med vår munn 24 timer i døgnet. Jesus sa Tro bare at du har fått det og du skal oppleve det !

Jesus sa det er fullbrakt , seieren er fullført !

Som menn og kvinner som tror, så nevner vi det som ikke er til som om det var til , da oppfører vi oss rettferdig ,og gjør det som er rett og riktig i Guds øine , og ikke i menneskers øine . Vi kan ikke ha tro om vi vil behage mennesker sa Jesus .

Det er umulig å ha den tro som virker under om du vil ha ære ifra mennesker .

Husk at Gud har gjort denne verdens visdom og intelligens til dårskap og stupidhet for den åndelige verden.

Hvorfor er det sånn ?
Jo fordi den gudommelige visdommen forståelsen og åndelige intelligensen ikke kan under noen omstendigheter blandes men denne verdens visdom. For den åndelige visdommen er ikke av denne verden men kommer fra Himmelen og vi får bare del i den ved å be om den ,og ved at Ånden åpenbarer den for oss.

Det var jo det Jesus sa at når Ånden kom til menigheten så skulde han veilede, undervise og åpenbare sannheten for de som har ham ,og har samfunn med ham.

Derfor så er denne visdommen, og rene åndelige innsikten fullstendig uoppnåelig for den som ikke er født på nytt og har Ånden .

Bibelen sier : Har nogen ikke Kristi Ånd da hører han ikke ham til

Verden ser ikke Ånden og kjenner ham ikke derfor så er de vantro i ett åndelig mørke og i en åndelig blindhet som ikke vil opphøre før de er villige til å omvende seg ifra sitt opprør imot sin skaper og Gud, og vil tro på Jesu sonende og rensende blod for sine synder .

For bibelen sier at uten at blod blir utgydt så vil Gud ikke tilgi.
Han er en hellig Gud som må se uskyldig blod før han kan tilgi og rettferdiggjøre et menneske.

Derfor så er de gode nyheter at straffen for mine og dine synder ble lagt på Jesus for han var Guds offer lam som gav sitt blod for å frelse o,g rense det menneske som kommer i barnlig tro til ham . Så før et menneske har hatt denne åndelige opplevelsen og fått del i Guds liv og natur så kan han aldri skjønne noe som helst av Guds rike, og det som hører Ånden til .

Jesus sa : Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet.

Regn Guds Ord for å være mere sant enn alt rundt deg og mere sant enn alt du føler, og du vil leve i vedvarende seier over synden og Djevelen hver eneste dag.

Halleluja vi skal i ham ha mere enn seier for han er ikke bare med oss, men han bor og i oss 24 timer i døgnet enten det er solskinn eller storm og ruskevær i ditt liv.

Mere enn seier har Gud lovet oss i Kristus når vi tror

Vh broder Arne

Synden homosexulitet i bibelen

11.november 2015 kl. 13.03

HVA SIER BIBELEN OM HOMOSEXUALITET

rom.1.25-27.
de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.

Gud kaller her homosexualitet for skammelige lyster, altså lyster som ethvert menneske skulde skamme seg over . Og grunnen til at vi skal se på homosexualitet som en skam og en motbydelig synd er at Guds Ord sier at det er et skjenselsverk, eller en forferdelig skammelig og ond gjerning utført av et menneskene på jorden.

eph.5.3-5.
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse. For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

Hvordan reagerer Gud på denne urenheter?

eph.5.6
La ingen dåre eder med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.

eph.5.11-12.
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si;

1th.4.7-8.
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

lev.18.22.
Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

lev.18.26-29.
Men I skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre nogen av disse vederstyggelige gjerninger, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder; for alle disse vederstyggelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før eder, og således blev landet urent. Ellers kommer landet til å utspy eder, fordi I gjør det urent, likesom det utspyr det folk som har vært der før eder. For hver den som gjør nogen av alle disse vederstyggelige gjerninger, skal utryddes av sitt folk, hver og en som gjør sådant.

Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!
3 Mosebok 20:13

1co.5.1-2. I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars kone. Og dere er oppblåste, burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere .

Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver.

Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!

Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!
Jesaja 3:9

Det er en frekkhet og freidighet i vårt tid når det gjelder homosexualitet i samfunnet vårt ! Det tales åpenlyst og det skrytes av det og være homosexuell , akkurat som de gjorde i Sodoma og Gomorra før Guds ild falt over byene og brente dem fullstendig opp !

Ja kongehuset ,storting og regjering skryter i dag av denne vemmelige og motbydelige synden . Vi har fått lover i dette landet som fremmer og fremelsker denne synden i vår nasjon og i det norske folk . Så likeså sikkert som Gud dømte homosexualitet og andre perverse sexuelle lyster og handlinger i Sodoma og Gomorra likeså sikkert vil Herren dømme enhver nasjon og et hvert land som slipper denne synden løs i folket og i samfunnet .

Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke !
Jesaja 3:9

På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse.
Romerne 1:27

Aids er et resultat av den homosexuelle livstilen iblandt menn og kvinner som hengir seg til denne motbydelige synden .

Alkoholisme og narkotika og pillemisbruk florerer i dette miljøet og store spykiske lidelser , depressjon, angst, selvmord er og en del av dette miljøet . For menn og kvinner som gir etter for perverse sexuelle lyster åpner seg opp for ondskapens åndehær i himmelrummet og en masse onde og urene ånder kommer inn i de, og med disse urene åndene følger frykt, kontroll og besettelse og pine til ånd sjel og legeme .

Som Jesus sa : «Djevelen kommer bare for å stjele myrde og ødelegge » Bibelen advarer oss at Guds vrede er over menn og kvinner som gjør dette og som holder sannheten nede i urettferdighet . Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra , svovel og ild fra Herren ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene, og alt som grodde på marken.
1 Mosebok 19:24‭-‬25

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.
3 Mosebok 18:22

Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!
3 Mosebok 20:13

Gud Herren har ikke forandret seg ! Det er samfunnet i rundt oss og de kristne som har forandret seg og blitt mere religiøse og politiske korrekte og lunkne mere og mere lik verden rundt de ! Tannløse og kraftesløse kristne er menighetene full av i dag og lyset som skulde skinne klart i våre liv er satt under en bøtte så det ikke skal forstyrre mørket irundt oss, og saltet i oss har for lengst tapt sin kraft så samfunnet i i rundt oss råtner opp !

GUDS ORD SIER TIL OSS VÅKN OPP DU SOM SOVER !

Vh broder Arne

Gråt over folkets utroskap i dag

Nøden i kongeriket Norge 2019

Gråt, gråt mitt folk over synden i mitt hus
over umoralen og den åndelige prostitusjonen iblant de som
sier de er hyrder for mine barn i menighetene .

Se hvor de som er ledere og prester og biskoper iblandt
dere fører mine får på aveie og inn i frafall fra
den enfoldige troskapen i mot meg som har kjøpt de med mitt dyrebare blod.

Disse ledere og biskoper går ikke på mine veier, sier Herren . De er horkarlene og horene iblant dere som besmitter min menighet som en
surdeig av urenhet er de som påvirker mitt folks tanker og forestillinger til frafall og opprør imot meg .

Men de har ved sitt opprør imot meg, valgt den
brede syndens vei som fører like til helvete .

Se hvor disse prester og biskoper i menigheter forsamlinger
og i den Norske kirke plukker mitt ord ifra hverandre !

Er de så dåraktige at de ikke forstår at jeg ikke lar meg spotte ,men til evig tid oprettholder min lov om at det et menneske sår
det skal det og høste .

De som nå sår umoral og avik ifra et normalt sexualliv
vil høste evig pine sammens med alle disse urene ånder som de åpner opp for i min menighet i Norge, og derved lar mine får bli overgitt til
å bli bundet og pint allerede her på jorden av Satan.

Derfor som jeg har sagt i mitt Ord : Gå ut fra henne mitt folk !
Åp 18,4

Disse utroe tjenere i menighetene er ikke deres ledere og hyrder, men de tilhører skjøgen som jeg taler om ,som skal fremstå rett før
min gjenkomst .

Min gjenkomst er veldig, veldig nær, jeg har jo bestemt
sagt ifra i bibelen om at dette vil skje
sier Herren .

Så den som har ører han høre hva Ånden sier til
menigheten !

nb_NONorwegian