Guds hånd ligger tungt på meg

4.6. 2014 kl 13.25

DA HERREN LA SIN HÅND TUNGT PÅ MEG PÅ FLYET HJEM FRA KRETA

Jeg satt på flyet hjem fra ferie på Kreta og opplever dette .

Satt ved siden av min kjære hustru . Det var bare oss to i den rekka .

Satt der og mediterte på hva bibelen sier om
Himmelen . Da skjer det, en voldsom kraft kommer
Over meg, og det føles ,og kjennes som om jeg blir skrudd ned i setet av et mange tonns trykk og tyngde .

Kona merker og at ekstreme ting er på gang .
Herrens Hånd ligger tungt på meg og jeg må
Bruke all min viljesstyrke for ikke å rope , da det kjennes ut som om jeg holder på å dø !

Samtidig som det er en vanvittig kraft som
Arbeider i meg så gir Herren meg dette Ordet venner :

Profeters ånder er profeter lydige !
Men i denne situasjonen så måtte jeg bruke Hele min viljestyrke til ikke å brøle ut på flyet .

Når jeg og du minst venter det så kommer
Herrens Ånd over oss for å minne meg og deg på Guds enorme kraft og makt i våre liv .

Vh en broder som frykter Herren
Arne

Ropet ifra den øde ørken

19.4 2014 kl 22.20

VANNDYP KALLER PÅ VANNDYP , ÅNDEN KALLER PÅ VÅR ÅND

Min menighet og Kristi legeme hvor er du på vei ? Hvorfor viker du av fra den smale veien i mitt Ord som jeg sa at. Du skulde gå på ?
Matteus 7:14,

Arrogansen og opprøret iblandt de som ikke tar mitt ord på alvor blir tydeligere ,og tydeligere i dag sier Guds Ånd .
2Timoteus 4:3

Men dommen vil bli deretter sier Herren, de vil bli dømt av mitt ord.

Johannes 12:48

Sa jeg ikke at den som taler i menigheten, og til folket , han skal tale som mitt Ord,og tjene i Guds kraft ,det er salvelsen som jeg gir til mine trofaste tjenere på jorden.

Peters første brev 4:11

Skal du følge meg så må du være villig til å lide for meg sier Herren.

filipperne 1:29

Jeg trenger martyrer i dag sier Herren, menn og kvinner som er villige til å dø ifra seg selv, sin selvopptatthet ,og selvmedlidenhet .

Johannes’ åpenbaring 12:11

Dette er korsbærerene som ikke har sitt eget liv kjært, men er besatt av
Lidenskap ,og kjærlighet til meg.

Ja jeg kaller deg min menighet til å vandre i tåredalen sammens med meg, så du lik meg kan få en dyp medfølelse ,og ynkes over de som lider og er bundet blandt mitt folk.

Dette vil ikke være selvmedlidenhetens tårer men min smerte , og lidelse og nød for de bundne og plagede rundt deg, sier Herren Sebaot.

For jeg ynkes over alle mine barn som er bundet og undertrykt av Satan i mitt legeme ,menigheten .

Matteus 9:36

Og du mitt barn som opplever at du er sterk i meg , du er skyldig til å bære dine brødres og søsters svakheter for min skyld , og ikke leve deg selv til behag .

Land land hør Herrens Ord og vend
Om ifra din opprørske og ugudelige vei , for jeg kommer snart !

Vennlig hilsen en enkel broder for Herren.
Arne

Populære Menigheter i dag

Liker du å bli klødd i ørene eller på ryggen når Guds Ord forkynnes , da er dette budskapet ikke for deg , for du vil ta anstøt , og din selvoptatthet og selvmedlidenhet vil såres :

POPULARITETSBØLGEN I MENIGHETENE I DAG :

Åh ! Åh ! Hvor dåreaktige vi er hvis vi tror at vi vil bli populære i denne verden , og blandt de religiøse i forsamlingene !

Er vi bedre enn trosheltene i bibelen ?
Som ikke blev aktet for noe i denne verden.

» verden var dem ikke verd sier bibelen «
hebreerne 11:38

I dag er avgudsdyrkelsen kommet langt inn i forsamlingene Guds menighet og Kristi legeme .

I dag hyller og digger vi stjerneartistene ,og lovsangledere ,stjernepredikantene som taler det vi vil høre , og klør oss i øret og på ryggen så vi får herlige religiøse følelser .

Vi har i dag kjødelig dans og pantomine, fakirvirksomhet, og rockemusikk , og jenter og damer som er kledd i topper som er så utringet at deres bryster er iferd med å ramle ut når de bøyer seg fram imot deg .

Det er så trist og så bedrøvelig å se herlige kristne damer som er salvet av Gud , og som samtidig har så trange bukser på seg at allt som heter kvinnelige former vises og tar for mange i menigheten fokuset vekk ifra Jesus og forkynnelsen av Guds Ord .

Jeg kjenner bedrøvelse i min ånd over dette venner , for dette er et bedrag som har kommet inn i våre menigheter og skaper urene tanker og forestillinger i mange som er svake i troen og ikke har kontroll på sine tanker og forestillinger på våre møter .

KJÆRLIGHETEN TILLATER SEG IKKE ALLT ! Den søker ikke sitt eget men er villig til å fornekte seg selv for Jesus .

SKIKK DERE IKKE LIKE MED DENNE VERDEN SIER BIBELEN

Kjære brødre og søstre vi vandrer ikke i kjærlighet hvis vi frister hverandre sexuelt med vår sexy og utfordrende måte å kle oss på i menigheten når vi kommer sammen .

Se på disse sigarettrøkende menn ,og oppsminkede kristne damene med sine miniskjørt ,og sexye kledning skal lede oss i lovsangen og tilbedelsen av Jesus han som er fullkommen i renhet og hellighet !!?

Kjerubene som står for Guds trone hadde sånn gudsfrykt at de ikke engang våget å vise føttene sine for Herrens øyne men tildekket de med sine vinger.

Er Kongenes Konge , han som er 3 ganger hellig iblandt oss venner , så la oss oppføre oss deretter å vise hans Hellige Ånd den største respekt og ærefrykt !

Det er mangel på omvendelse i menigheten i dag , Forkynnelsen om synd og Guds dom høres ikke lenger fra prekestolen i dag .

Forkynnelsen om at Jesus er Herre vil vi ikke høre, for den krever fornektelse og overgivelse av oss .

Er han Herre så har han maksimal autoritet i ditt og mitt liv og vi vil ha et sønderbrutt ånd og ett sønderknust hjerte .

INGEN KAN SI AT JESUS ER HERRE UTEN AT HAN HAR EN SØNDERBRUTT OG SØNDERKNUST ÅND OG HJERTE .

Vi kan ikke si at jesus er Herre uten i Den Hellige Ånd , det fungerer ikke om ikke hjertet er overgitt til ham venner .

Urene kar er menigheten i dag full av med all slags urettferdighet .

Englene rødmer over all denne verdsligheten som er kommet inn
I Kristi legeme, og som bedrøver Guds Hellige Ånd iblandt oss .

Er det rart, at ikke mirakel salvelsen til å gjøre tegn og under er virksom iblandt oss venner !??

Og at tegn under og mirakler ikke skjer regelmessig på våre møter når vi kommer sammen .

Vi har ikke forstått i Norges menigheter at HELLIGHET og KRAFTGJÆRNINGER er parhester . De følger hverandre .

Jesus sier til de kristne i Norge :
Ve dere troende i Norge, når alle taler vel om dere , for slik blev de falske profeter omtalt , sa Jesus !
Lukas 6:26

Det er tid for omvendelse for Kristi legeme i Norge i dag sier Herren .

Gud står de stolte imot, men de ydmyke, de som gir hans ord rett gir han nåde og kraft til å gjøre Guds gjærninger .

Vh en sønderknust Herrens tjener,
Som roper i ødemarken,
Broder Arne

Ekte overgivelse til Guds Ånd

Herren lengter etter menn og kvinner som vil overgi hele sitt indre til ham , ja Overgi hele sin vilje , slik at min og din vilje er undergitt Ånden 24 timer i døgnet ,da er vi et levende Gud velbehagelig offer for ham .

La oss følge mesterens eksempel,og være villig til å gå inn i vårt
getsemane og overgi vår egen vilje i bønn , la oss legge den i Jesu naglemerkede hender i dag venner .

Lukas 22:42
Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din ! Dette vil koste deg og meg alt, og vi vil måtte vandre i tåredalen med Jesus .

Men Jesus sa : Den som mister sitt liv, skal vinne det .

Da kan du bare le av Satans onde tanker og forestillinger som kommer til vårt sinn i løpet av hverdagen .

Husk venner tanker skaper følelser og følelser tanker, det er en åndelig
vekselvirknig i vårt indre .

Uansett hvilke tanker forestillinger eller fristelse til det onde som kommer så vil de være maktesløse imot den mann og kvinne som har overgitt viljen sin i Jesu naglemerkede hender .

Se på Jerusalems mur, den er rundt hele byen
Den beskytter Israel for terrorister .

Vår overgitte vilje vil være som en festnigs mur i vårt hjerte som hindrer de onde tvilsomme og vantroe forestillinger å
ha noen som helst makt i vårt sinn.

Viljen er kongen i vårt hjerte og alt i oss
må bøye seg for viljen.

Halleluja , det gir Gud makt i vårt indre og det gir oss makt med Gud.

Jeg kjenner i min ånd og mitt hjerte at Herren vil ha Gudsfrykten tibake
i menigheten og iblandt allt Guds folk.

Å FRYKTE HERREN ER BEGYNNELSEN TIL VISDOM :

Hvis vi frykter Herren så vil vi aldri gjøre hans Ånd sorg.

Dette vil utløse tro iblandt oss, for troens hemmelighet er en
REN SAMVITTIGHET sier bibelen.

Å frykte Herren er å hate det onde.

Dette vil utløse mirakler iblandt oss !

Herren taler til mitt hjerte at gudsfrykten ærbødigheten og den sterke respekten for hans Hellige Ånds nærvær må komme tilbake til hans folk i Norge .

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne