Gråt over folkets utroskap i dag

Nøden i kongeriket Norge 2019

Gråt, gråt mitt folk over synden i mitt hus
over umoralen og den åndelige prostitusjonen iblant de som
sier de er hyrder for mine barn i menighetene .

Se hvor de som er ledere og prester og biskoper iblandt
dere fører mine får på aveie og inn i frafall fra
den enfoldige troskapen i mot meg som har kjøpt de med mitt dyrebare blod.

Disse ledere og biskoper går ikke på mine veier, sier Herren . De er horkarlene og horene iblant dere som besmitter min menighet som en
surdeig av urenhet er de som påvirker mitt folks tanker og forestillinger til frafall og opprør imot meg .

Men de har ved sitt opprør imot meg, valgt den
brede syndens vei som fører like til helvete .

Se hvor disse prester og biskoper i menigheter forsamlinger
og i den Norske kirke plukker mitt ord ifra hverandre !

Er de så dåraktige at de ikke forstår at jeg ikke lar meg spotte ,men til evig tid oprettholder min lov om at det et menneske sår
det skal det og høste .

De som nå sår umoral og avik ifra et normalt sexualliv
vil høste evig pine sammens med alle disse urene ånder som de åpner opp for i min menighet i Norge, og derved lar mine får bli overgitt til
å bli bundet og pint allerede her på jorden av Satan.

Derfor som jeg har sagt i mitt Ord : Gå ut fra henne mitt folk !
Åp 18,4

Disse utroe tjenere i menighetene er ikke deres ledere og hyrder, men de tilhører skjøgen som jeg taler om ,som skal fremstå rett før
min gjenkomst .

Min gjenkomst er veldig, veldig nær, jeg har jo bestemt
sagt ifra i bibelen om at dette vil skje
sier Herren .

Så den som har ører han høre hva Ånden sier til
menigheten !

nb_NONorwegian