Kjærlighet er lydighet imot Jesus

Halleluja !

Jeg og du kan ha det samme kjærlighets
Forholdet til Jesus som Faderen og Jesus har til
Hverandre ,

PRISET VÆRE HERREN !

Johannes 15:9
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet!

Han befaler oss til å bli i denne kjærligheten
Dette betyr overgivelse av vår egen vilje .

Mesteren sier : vil noen komme etter meg, da må
han fornekte seg selv ! Si nei til vår egen vilje
når den gjør opprør imot Jesu lære .

Ja men sånn er det umulig for oss mennesker
Å leve sier du ?

Ja hvis du har tenkt å få til dette i egen kraft,
Så er det helt umulig ja .

Men jeg og du er ikke kalt til å løfte
oss selv etter håret, for slik blir det når vi
Prøver på å få til noen ting i Guds rike i egen kraft.

Nei nei ! Nåden kom ved Jesus !

Det er Guds fullkomne ufortjente godhet
Og kjærlighet som gjør verket i vårt hjerte,

Bare hør på dette Ordet :

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Kristendom er ikke bud og regler men liv .
Jesu kjærlighet til Faderen er i oss , utøst i
Vår ånd og hjerte ved Talsmannen som
Bor i oss ! Ånden i oss bringer denne
Fullkomne kjærligheten og hengivelsen
Til Jesus og Faderen til vår ånd .

Halleluja Guds folk !

Alt er i vår ånd , eller vårt hjerte om du vil .

Men denne fullkomne kjærligheten må frigjøres
I vårt indre , slik at den kan flyte fritt og uhindret
Fra vår ånd til Faderen og til menneskene
I rundt oss i vår hverdag .

Hvordan kan den frigjøres ?

Mesteren har løsningen venner. Johannes 14:21

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Har mine bud og holder dem : Det betyr på
Godt norsk venner : Lydighet .

Lydighet imot den kjærligheten som er utøst I mitt og ditt hjerte

En kjærlighet som er fri ifra allt opprør imot Guds Ord og Åndens ledelse i vårt indre.

Halleluja, Pris Herren !

Som han var i verden sånn er
Jeg og du i verden i dag , for hans Ånd Er i oss og hjelper oss når vi vil adlyde.

Gud kaller sitt folk i dag til å bare se på Jesus og omvende oss av hele vårt Hjerte fra å se på oss selv.

Alt er mulig for den ydmyke, for han får nåde
Og hans nåde er nok for oss !!

Halleluja priset være han som bor i oss, og som Har gitt oss kjærlighetens Ånd !

La jubelen lyde Guds menighet , kjærlighetens
Gud bor i oss !

Halleluje all ære til Jesus som er vårt liv !

Vh
Deres ringe tjener i Herren
Arne

nb_NONorwegian