Kjærlighet er lydighet imot Jesus

Halleluja !

Jeg og du kan ha det samme kjærlighets
Forholdet til Jesus som Faderen og Jesus har til
Hverandre ,

PRISET VÆRE HERREN !

Johannes 15:9
Likesom Faderen har elsket mig, så har jeg elsket eder; bli i min kjærlighet!

Han befaler oss til å bli i denne kjærligheten
Dette betyr overgivelse av vår egen vilje .

Mesteren sier : vil noen komme etter meg, da må
han fornekte seg selv ! Si nei til vår egen vilje
når den gjør opprør imot Jesu lære .

Ja men sånn er det umulig for oss mennesker
Å leve sier du ?

Ja hvis du har tenkt å få til dette i egen kraft,
Så er det helt umulig ja .

Men jeg og du er ikke kalt til å løfte
oss selv etter håret, for slik blir det når vi
Prøver på å få til noen ting i Guds rike i egen kraft.

Nei nei ! Nåden kom ved Jesus !

Det er Guds fullkomne ufortjente godhet
Og kjærlighet som gjør verket i vårt hjerte,

Bare hør på dette Ordet :

Romerne 5:5
og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

Kristendom er ikke bud og regler men liv .
Jesu kjærlighet til Faderen er i oss , utøst i
Vår ånd og hjerte ved Talsmannen som
Bor i oss ! Ånden i oss bringer denne
Fullkomne kjærligheten og hengivelsen
Til Jesus og Faderen til vår ånd .

Halleluja Guds folk !

Alt er i vår ånd , eller vårt hjerte om du vil .

Men denne fullkomne kjærligheten må frigjøres
I vårt indre , slik at den kan flyte fritt og uhindret
Fra vår ånd til Faderen og til menneskene
I rundt oss i vår hverdag .

Hvordan kan den frigjøres ?

Mesteren har løsningen venner. Johannes 14:21

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Har mine bud og holder dem : Det betyr på
Godt norsk venner : Lydighet .

Lydighet imot den kjærligheten som er utøst I mitt og ditt hjerte

En kjærlighet som er fri ifra allt opprør imot Guds Ord og Åndens ledelse i vårt indre.

Halleluja, Pris Herren !

Som han var i verden sånn er
Jeg og du i verden i dag , for hans Ånd Er i oss og hjelper oss når vi vil adlyde.

Gud kaller sitt folk i dag til å bare se på Jesus og omvende oss av hele vårt Hjerte fra å se på oss selv.

Alt er mulig for den ydmyke, for han får nåde
Og hans nåde er nok for oss !!

Halleluja priset være han som bor i oss, og som Har gitt oss kjærlighetens Ånd !

La jubelen lyde Guds menighet , kjærlighetens
Gud bor i oss !

Halleluje all ære til Jesus som er vårt liv !

Vh
Deres ringe tjener i Herren
Arne

Det var to trær i Edens hage

Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 1Mos 2:8-9

Her ser vi Guds geniale plan venner ,han skapte ikke mennesket som en
robot , men som en levende sjel, med en fri vilje som sin skaper.

Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse,
1Mos.1:26

Han vilde ha et kjærlighets forhold til mennesket, derfor så måtte han gi Mennesket mulighet til å gå sine egne veier, og leve uten å være avhengig av hans kunnskap og visdom .

Gud viste at mennesket vilde spise av kunnskapens tre og derigjennom
få en syndig og opprørsk natur akkurat som Djevelen har.

Herren så syndefallet lenge før det skjedde, han er jo allvitende .

Kjærligheten er frivillig, den har ikke tvang i seg ,det kan bare være kjærlighet der den velges frivillig .

Derfor så skapte Gud Livets tre og kunnskapens tre midt i hagen for at mennesket skulde velge å være totalt avhengig av ham , eller ved å spise av kunnskapens tre få et begrenset jordisk dødelig liv som er uavhengig av Gud vår skaper og Herre Jesus Kristus .

Satan fikk lurt mennesket til å velge et jordisk begrenset liv ved at han overtalte Eva til å spise av kunnskapens tre istedenfor Livets tre som er Jesus Kristus .
1Mos 3:4-7

Og ved at mennesket valgte å høre mere på Djevelen, så underordnet mennesket seg Satan og han blev menneskets gud og denne verdens
gud og igjennom den ulydige falne mennesknaturen har Guds skaperverk blitt fordervet ,og ondskap og lidelse kom til vår verden.

I hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn .
2kor 4:4

Dette er grunnen til at verden i dag lever uten å kjenne Gud , for menneskeheten velger i generasjon etter generasjon å spise av kunnskapens tre , og mennesket har i dag fullstendig forspist seg på treet til kunnskap om godt og ondt !

Tilogmed menigheter og forsamlinger er i dag mere avhengig av den jordiske kunnskap enn av den himmelske kunnskap som bare finnes i Jesus Kristus , han som er Livets tre ,og som bare kommer til oss ved Åndens åpenbaring i vårt hjerte.

i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.
kolosserne 2:3

Kallet går ut til verden og menigheten i dag :

Vend dere bort ifra kunnskapens tre og kom til Livets tre Jesus og få evig og ubegrenset visdom ,og udødelig liv i ham !!

Vår uavhengige livsstil fører oss rett i armene på verdens største opprører Djevelen .

Vend om ,og kom tilbake til din første kjærlighet sier Guds Ånd til menigheten og Kristi legeme i dag !

Bibelen sier : «Gud står de stolte imot men de ydmyke gir han nåde .

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne .

nb_NONorwegian