Gud er ikke trofast imot deg og meg først og fremst , men imot sitt ord

2 Timoteus

Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;
holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;
er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Det er ikke sånn at jeg og du kan synde og be om tilgivelse så er allt bra igjen. Vi må forstå at det er en betingelse for å få tilgivelse og betingelsen er at vi omvender oss og angrer i hjerte på vår synd . Synd er alvorlig og det kostet den største ydmykelse for Gud å tilveiebringe tilgivelse og renselse for våre synder .

Mark 14

Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!
Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig,
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil !

Guds trofasthet er alltid imot hans Ord venner , at vi får oppleve denne trofastheten er en frukt av at han alltid holder sitt ord . Uten Guds Ord og løfte så er det umulig å oppleve hans trofsthet , så GUDS TROFASTHET ER I ORDET !

Ignorerer vi Ordet , så ignorere vi Guds trofasthet og vi bygger vårt kristenliv på en sandgrunn av følelser og menneskelige meninger .

Johannes 1: 1-3

begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.

Skal vi oppleve hans trofasthet så må vi være trofast imot hans Ord venner !

Jesus sier :

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Her er grunnen til at mange ikke opplever Guds trofasthet , de tror de kan leve som de vil og neglisjerer Ordets betingelser for å få oppleve Guds trofasthet .

Til et hvert løfte i bibelen så er det betingelser om at vi må omvende oss ifra all kjent synd og urenhet i vårt liv , for salige er de rene av hjertet for de skal se Guds herlighet . Betingelsen får å få se Guds herlighet er et rent hjerte kjære Guds menighet. Slik er det med alle løfter i bibelen , det er en betingelse .

Når jeg og du oppfyller betingelsene så får vi oppleve Guds trofasthet i våre liv . Gud skylder ikke deg og meg noen ting ,men han vil være nådig imot oss når vi adlyder hans Ord for det er i hans Ord at hans trofashet er venner .

Gud er ikke trofast imot deg og meg , for han skylder oss ikke noen ting men vi skylder ham våre liv, for syndens lønn er døden sier Guds Ord .

Det er ikke sånn at når jeg og du er troløse så er Gud trofast imot oss, nei han er trofast imot sitt Ord , og vi må ydmyke oss under hans veldige hånd for at vi skal få oppleve hans trofasthet imot sitt Ord venner .

Guds trofashet er i hans Ord samme hva vi mennesker gjør eller ikke gjør .

Ordet er Gud og han taler til oss igjennom sitt Ord og hvis vi ikke vil adlyde Guds Ord så har ikke Gud noe ansvar for livet vårt . Hva jeg og du gjør med Ordet er måten som vi behandler Gud på og våre opplevelser blir deretter venner.

Så la oss frykte Gud og holde hans Ord så vi kan oppleve hans trofasthet imot Ordet .

Vh broder Arne

nb_NONorwegian