Det var to trær i Edens hage

Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 1Mos 2:8-9

Her ser vi Guds geniale plan venner ,han skapte ikke mennesket som en
robot , men som en levende sjel, med en fri vilje som sin skaper.

Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse,
1Mos.1:26

Han vilde ha et kjærlighets forhold til mennesket, derfor så måtte han gi Mennesket mulighet til å gå sine egne veier, og leve uten å være avhengig av hans kunnskap og visdom .

Gud viste at mennesket vilde spise av kunnskapens tre og derigjennom
få en syndig og opprørsk natur akkurat som Djevelen har.

Herren så syndefallet lenge før det skjedde, han er jo allvitende .

Kjærligheten er frivillig, den har ikke tvang i seg ,det kan bare være kjærlighet der den velges frivillig .

Derfor så skapte Gud Livets tre og kunnskapens tre midt i hagen for at mennesket skulde velge å være totalt avhengig av ham , eller ved å spise av kunnskapens tre få et begrenset jordisk dødelig liv som er uavhengig av Gud vår skaper og Herre Jesus Kristus .

Satan fikk lurt mennesket til å velge et jordisk begrenset liv ved at han overtalte Eva til å spise av kunnskapens tre istedenfor Livets tre som er Jesus Kristus .
1Mos 3:4-7

Og ved at mennesket valgte å høre mere på Djevelen, så underordnet mennesket seg Satan og han blev menneskets gud og denne verdens
gud og igjennom den ulydige falne mennesknaturen har Guds skaperverk blitt fordervet ,og ondskap og lidelse kom til vår verden.

I hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn .
2kor 4:4

Dette er grunnen til at verden i dag lever uten å kjenne Gud , for menneskeheten velger i generasjon etter generasjon å spise av kunnskapens tre , og mennesket har i dag fullstendig forspist seg på treet til kunnskap om godt og ondt !

Tilogmed menigheter og forsamlinger er i dag mere avhengig av den jordiske kunnskap enn av den himmelske kunnskap som bare finnes i Jesus Kristus , han som er Livets tre ,og som bare kommer til oss ved Åndens åpenbaring i vårt hjerte.

i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.
kolosserne 2:3

Kallet går ut til verden og menigheten i dag :

Vend dere bort ifra kunnskapens tre og kom til Livets tre Jesus og få evig og ubegrenset visdom ,og udødelig liv i ham !!

Vår uavhengige livsstil fører oss rett i armene på verdens største opprører Djevelen .

Vend om ,og kom tilbake til din første kjærlighet sier Guds Ånd til menigheten og Kristi legeme i dag !

Bibelen sier : «Gud står de stolte imot men de ydmyke gir han nåde .

Vh deres ringe tjener i Herren
Arne .

nb_NONorwegian