Et seirende kristenliv

VEDVARENDE SEIER I HVERDAGEN

Onsdag 30.9 2015 kl 16.56

Jeg tror ikke på nederlag , for Jesus har seiret for oss på korset og hans seier er min og din seier. Vi må gripe denne seieren i tro hver eneste dag ,og bekjenne den frimodig med vår munn 24 timer i døgnet. Jesus sa Tro bare at du har fått det og du skal oppleve det !

Jesus sa det er fullbrakt , seieren er fullført !

Som menn og kvinner som tror, så nevner vi det som ikke er til som om det var til , da oppfører vi oss rettferdig ,og gjør det som er rett og riktig i Guds øine , og ikke i menneskers øine . Vi kan ikke ha tro om vi vil behage mennesker sa Jesus .

Det er umulig å ha den tro som virker under om du vil ha ære ifra mennesker .

Husk at Gud har gjort denne verdens visdom og intelligens til dårskap og stupidhet for den åndelige verden.

Hvorfor er det sånn ?
Jo fordi den gudommelige visdommen forståelsen og åndelige intelligensen ikke kan under noen omstendigheter blandes men denne verdens visdom. For den åndelige visdommen er ikke av denne verden men kommer fra Himmelen og vi får bare del i den ved å be om den ,og ved at Ånden åpenbarer den for oss.

Det var jo det Jesus sa at når Ånden kom til menigheten så skulde han veilede, undervise og åpenbare sannheten for de som har ham ,og har samfunn med ham.

Derfor så er denne visdommen, og rene åndelige innsikten fullstendig uoppnåelig for den som ikke er født på nytt og har Ånden .

Bibelen sier : Har nogen ikke Kristi Ånd da hører han ikke ham til

Verden ser ikke Ånden og kjenner ham ikke derfor så er de vantro i ett åndelig mørke og i en åndelig blindhet som ikke vil opphøre før de er villige til å omvende seg ifra sitt opprør imot sin skaper og Gud, og vil tro på Jesu sonende og rensende blod for sine synder .

For bibelen sier at uten at blod blir utgydt så vil Gud ikke tilgi.
Han er en hellig Gud som må se uskyldig blod før han kan tilgi og rettferdiggjøre et menneske.

Derfor så er de gode nyheter at straffen for mine og dine synder ble lagt på Jesus for han var Guds offer lam som gav sitt blod for å frelse o,g rense det menneske som kommer i barnlig tro til ham . Så før et menneske har hatt denne åndelige opplevelsen og fått del i Guds liv og natur så kan han aldri skjønne noe som helst av Guds rike, og det som hører Ånden til .

Jesus sa : Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet.

Regn Guds Ord for å være mere sant enn alt rundt deg og mere sant enn alt du føler, og du vil leve i vedvarende seier over synden og Djevelen hver eneste dag.

Halleluja vi skal i ham ha mere enn seier for han er ikke bare med oss, men han bor og i oss 24 timer i døgnet enten det er solskinn eller storm og ruskevær i ditt liv.

Mere enn seier har Gud lovet oss i Kristus når vi tror

Vh broder Arne

nb_NONorwegian