Synden homosexulitet i bibelen

11.november 2015 kl. 13.03

HVA SIER BIBELEN OM HOMOSEXUALITET

rom.1.25-27.
de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.

Gud kaller her homosexualitet for skammelige lyster, altså lyster som ethvert menneske skulde skamme seg over . Og grunnen til at vi skal se på homosexualitet som en skam og en motbydelig synd er at Guds Ord sier at det er et skjenselsverk, eller en forferdelig skammelig og ond gjerning utført av et menneskene på jorden.

eph.5.3-5.
Men utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblandt eder, således som det sømmer sig for hellige, heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse. For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

Hvordan reagerer Gud på denne urenheter?

eph.5.6
La ingen dåre eder med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.

eph.5.11-12.
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si;

1th.4.7-8.
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

lev.18.22.
Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

lev.18.26-29.
Men I skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre nogen av disse vederstyggelige gjerninger, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder; for alle disse vederstyggelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før eder, og således blev landet urent. Ellers kommer landet til å utspy eder, fordi I gjør det urent, likesom det utspyr det folk som har vært der før eder. For hver den som gjør nogen av alle disse vederstyggelige gjerninger, skal utryddes av sitt folk, hver og en som gjør sådant.

Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!
3 Mosebok 20:13

1co.5.1-2. I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars kone. Og dere er oppblåste, burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere .

Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver.

Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!

Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!
Jesaja 3:9

Det er en frekkhet og freidighet i vårt tid når det gjelder homosexualitet i samfunnet vårt ! Det tales åpenlyst og det skrytes av det og være homosexuell , akkurat som de gjorde i Sodoma og Gomorra før Guds ild falt over byene og brente dem fullstendig opp !

Ja kongehuset ,storting og regjering skryter i dag av denne vemmelige og motbydelige synden . Vi har fått lover i dette landet som fremmer og fremelsker denne synden i vår nasjon og i det norske folk . Så likeså sikkert som Gud dømte homosexualitet og andre perverse sexuelle lyster og handlinger i Sodoma og Gomorra likeså sikkert vil Herren dømme enhver nasjon og et hvert land som slipper denne synden løs i folket og i samfunnet .

Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke !
Jesaja 3:9

På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse.
Romerne 1:27

Aids er et resultat av den homosexuelle livstilen iblandt menn og kvinner som hengir seg til denne motbydelige synden .

Alkoholisme og narkotika og pillemisbruk florerer i dette miljøet og store spykiske lidelser , depressjon, angst, selvmord er og en del av dette miljøet . For menn og kvinner som gir etter for perverse sexuelle lyster åpner seg opp for ondskapens åndehær i himmelrummet og en masse onde og urene ånder kommer inn i de, og med disse urene åndene følger frykt, kontroll og besettelse og pine til ånd sjel og legeme .

Som Jesus sa : «Djevelen kommer bare for å stjele myrde og ødelegge » Bibelen advarer oss at Guds vrede er over menn og kvinner som gjør dette og som holder sannheten nede i urettferdighet . Da lot Herren det regne ned over Sodoma og Gomorra , svovel og ild fra Herren ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene, og alt som grodde på marken.
1 Mosebok 19:24‭-‬25

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.
3 Mosebok 18:22

Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!
3 Mosebok 20:13

Gud Herren har ikke forandret seg ! Det er samfunnet i rundt oss og de kristne som har forandret seg og blitt mere religiøse og politiske korrekte og lunkne mere og mere lik verden rundt de ! Tannløse og kraftesløse kristne er menighetene full av i dag og lyset som skulde skinne klart i våre liv er satt under en bøtte så det ikke skal forstyrre mørket irundt oss, og saltet i oss har for lengst tapt sin kraft så samfunnet i i rundt oss råtner opp !

GUDS ORD SIER TIL OSS VÅKN OPP DU SOM SOVER !

Vh broder Arne

nb_NONorwegian