RIV HIMMELES RIKE TIL DEG

lørdag 2. desember 2017 19.30

PÅGÅENDE OG BESTEMT BØNN FOR GUD

Og da hun kom til sin manns hus , egget hun ham til å be hennes far om en jordeiendom, og hun sprang ned av asenet. Da sa Kaleb til henne: Hvad vil du? Hun svarte: Gi mig en avskjedsgave! Du har giftet mig bort til dette tørre sydlandet, gi mig nu vannkilder! Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.
Josva 15:18‭-‬19

Hvordan ber vi venner , har vi ikke noe å lære av Kaleb sin datter i å stå på våre rettigheter og og ikke gi oss før Gud svarer oss og gir oss det vi vil ha ?

Vi må omvende oss ifra vage og utydelige bønner når vi henvender oss til Herren , men vi må si som Kalebs datter sa og ropte ut :

GI MEG ! GI MEG HVA JEG HAR RETT PÅ IFØLGE HERRENS LØFTER , JEG VIL IKKE BO PÅ TØRRE STEDER !

GI MEG VANNKILDER , GI MEG VANNKILDER !

Så gav han henne de øvre og de nedre kilder.
Josva 15:18‭-‬19

Hvorfor gjorde han det ? I utgangspunktet så var Kaleb ikke så optatt av det venner , men han gjorde det for hun var så bestemt på at dette skulde hun ha selv om det ikke var helt A4 og oppføre seg sånn for en kvinne blandt jødene på den tiden .

DET ER BARE DE SOM VET HVA DE VIL SOM FÅR DET GUD HAR LOVT I SITT ORD , KJÆRE GUDS MENIGHET OG KRISTI LEGEME I NORGE .

VELSIGNELSEN KOMMER IKKE REKENDE PÅ EI FJØL KJÆRE VENNER

S å la oss slutte med disse pinglete religiøse bønnene som vi høre så mye av i blandt oss : Dersom det er din vilje ? , dersom det er din vilje ?
Dette er utydelige bønner uten mål og mening !

Nei vi vet venner at så mange som løftene er så har de alle sitt JA og sitt AMEN i Jesus !

Og når jeg og du ber i overenstemmelse med Ordet og Guds løfte , da og kun da kan vi be etter Guds vilje , og da og bare da kan vi be med tro I våre hjerter kjære Kristi legeme .

Vi godtar ikke nei , når Gud har sagt ja i Jesus ! Vi nekter i Jesu navn og godta noe annet en JA venner for vi har Kalebs datter til forbilde i å kreve våre gudommelige rettigheter i Jesus og i hans navn .

GUD HAR SAGT JA, DA MÅ IKKE JEG OG DU SI NEI , FOR DA GJØR VI GUDS ORD OG LØFTER TIL INTET I VÅRE LIV , OG KRAFTEN I VÅRE LIV BLIR DERETTER GUDS FOLK .

vh broder Arne

nb_NONorwegian