Lengselen etter vekkelse i dag

12.12.2016 kl 10.03

Hvorfor har ikke menighetene vekkelse ?

Jeg var netopp på et herlig bønnemøte hvor jeg kjente bønnens Ånd tok tak i mitt hjerte og jeg kjente samfunnet med Herrens lidelser for Haugalandet og hvor jeg med stor nød og smerte i min ånd begynte å be Herren om barmhjertighet og nåde for Haugesund by ,og for Haugalandet .

Å hvilken nød Herren har for haugalandet venner , la oss rope og gråte for Herren for de fortapte og syke og lidende som omgir oss hele dagen !

Da han så folket , så ynkedes han inderlig over dem for de var ille medfarne og forkomne , lik får uten hyrde.

Ynkes du over dine fortapte og syke medmennesker ? Er det viktigere for deg at din by og din menighet opplever vekkelse enn at ditt eget gode navn og rykte blir bevart ?

Vet du min venn at vi behøver ikke å vente på vekkelse for vi kan ha vekkelse i dag om vi som menighet er villig å betale prisen som er at vi alle sammen er villig til å ydmyke oss og dø ifra oss selv for Gud .

Og den ydmykelsen må bestå i venner at vi tør å slippe de salvede tjenestene i Kristi legeme fram i menigheten og våger å slippe salvelsen løs i våre møter .

Så lenge som pastor og eldstebrødre , det er styringstjenestene i menigheten vil ha styringen selv og vil ha kontroll med salvelsen så kan bare lederskapet og menigheten glemme alt som heter vekkelse, ja de kan be til de ikke har stemme eller røst igjen , men vekkelsen uteblir venner for vi kan ikke bare be om vekkelse uten å adlyde Ånden .

Lydighet er bedre enn offer venner , ja det er bedre enn alle slags bønner

Og forat menigheten skal komme inn i Åndens lydighet i hverdagen og på bønnemøtene så må de femfoldige tjenstegavene ønskes velkommen og bli elsket fram iblandt oss . For det er netopp disse tjeneste gavene som vil gjøre at lemmene på Kristi legeme kommer på plass og fungerer i Salvesen i menigheten.

Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger.

Apostelen og profetens tjeneste har trange kår i menighetene i Norge og jeg ser at netopp det er grunnen til at vi ikke har vekkelse i menighetene

Skal vi ha vekkelse så må vi våge og gå inn i det ukjente og utrygge for det menneskelige intellekt og forstand og kaste oss i armene på Ånden og la han få lede oss på troens vei og inn i det overnaturlige Guds rike .

Jeg ser at vi har et feil bilde av profetens tjeneste i menighetene i Norge Det er ikke noe som heter snille profeter venner og de er ikke oppreist for å klø det åndelige lederskapet i ørene , men de er salvet til å stå for Gud og tale klart det de hører fra tronen til Kristi legeme i dag .

De er ikke populære blandt Guds folk , for de er så radikale og hater alt som smaker og lukter av kompromiss iblandt de troende.

Profeten er en salvet person som har en merkbar åpen himmel over livet sitt, og når han åpner sin munn så er Guds nærvær hos ham og rundt ham , for han beveger seg i Herrens nærvær hele dagen og lever helt uavhengig av det han ser med sine fysiske øyne fordi han har salvede åndelige øyne som ser inn i den åndelige verden og han kaller på det han ser og nevner det som ikke er til , til å være til .

Profeten er menighetens øyne og radar og fordi vi ikke anerkjenner denne tjenesten i menighetene så uteblir vekkelsen, fordi Gud motarbeider ikke sitt Ord venner eller sine salvede funksjoner i legemet .

Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter

Hvis vi ikke vil ha denne upopulære tjenesten iblandt oss så vil vi ikke heller ha en levende Jesus iblandt oss , han som er profetenes profet . Så lenge som vi ikke vil ydmyke oss under Guds veldige hånd på dette området venner og ta imot profetens tjeneste og salvelse i menigheten med åpne armer uten frykt og mistenksomhet , så vil den vekkelse som vi lengter etter i menighetene utebli og vi kan ha så mange bønnemøter som vi bare orker, men vekkelsen vil utebli for Gud arbeider ikke imot sitt Ord og sine salvede tjenester og funksjoner i Kristi legeme .

Vh broder Arne

nb_NONorwegian